Zasada jedności prawo handlowe - strona 90

Monarchia stanowa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 903

ogólnopaństwowych były płynne. Zasada ich zgody na podatki była powszechna Prawo inicjatywy ustawodawczej...

Gospodarka a ekologia

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896

procesy wymiany materii i energii. Strukturę ekosystemu cechują dwie podstawowe zasady: 1. Zasada jedności...

Bankowość - wykłady i ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Janusz Cichy
 • Bankowość
Pobrań: 1715
Wyświetleń: 12208

jest zapewnienie stabilności systemu bankowego, przejawiający się w jedności instytucji systemowej w odniesieniu...

Administracja terenowa Księstwa Warszawskiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 847

lub dokonują reakcji. Organizacja Wymiaru Sprawiedliwości Zasady Konstytucyjne: formalna równość wobec prawa...

Pytania egzaminacyjne - Feudalizm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2653

w Polsce przedrozbiorowej (2) Próby kodyfikowania prawa w Polsce doby odrodzenia Polskie prawo handlowe...

Spółki, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

osobowe, spółki kapitałowe; b) prawnego (źródła prawa regulujące procesy powstania, działania...

Ireneusz z Lyonu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

- pokój). Wzywa do jedności, pokoju i uszanowania nieco odmiennych tradycji. Troszczy się o ewangelizację...

Istota zarządzania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

się na zarządzaniu całą organizacją. 14 zasad wg Fayola: Podział pracy Autorytet Dyscyplina Jedność rozkazodawstwa...

Myśl polityczna w Niderlandach

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

(przeciwne prawom). Państwo ma prawo określać podstawę kościoła, zasady kultu religijnego w jego zewnętrznych...