Zasada jedności prawo handlowe - strona 50

System Japonii - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

do art.9 Tryb przyjmowania konstytucji: Przyjęcie zasady pacyfizmu Gwarancja praw jednostki Zlikwidowanie...

Rozpad ZSRR- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 84
Wyświetleń: 665

likwidacji ZSRR i obrony jedności państwa - puczyści Gorbaczowa i nie mieli zbytnio określonego planu...

System polityczny Belgii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 112
Wyświetleń: 987

: „Belgowie i ich prawa”. Podstawowe zasady praw i wolności obywatelskich obejmują: • równość wobec prawa (art...

Filozofowie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Janusz Węgrzecki
 • Historia filozofii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 798

do stałego, wielorakiego do jedności. Sprowadzanie zewnętrznego do wewnętrznego. Pozornego do istotnego...

System polityczny i prawny UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Jarosław Kaczyński
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2149

i porządku, handel bronią  wykonywane w granicach poszanowania prawa UE, 3. zasada subsydiarności...

Koncepcje zarządzania -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Jan Lichtarski
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 812
Wyświetleń: 4851

modelu: Zakres stałych czynności urzędowych jest regulowany prawem Obowiązuje zasada kompetencji...

Prawo w starożytności - Prawo prymitywne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1918

prymitywne. Obowiązki i prawa wynikające z życia we wspólnocie, z przyjętych zasad, wierzeń itp. → pierwotne...