Rozpad ZSRR- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozpad ZSRR- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Rozpad ZSRR
Temat nr 53
wraz z ogłoszonymi przez Gorbaczowa pierestrojką i głasnostią odezwały się narodowe głosy o potrzebie wystąpienia z ZSRR, w samej Rosji powstawały partie i stowarzyszenia opozycyjne
sytuacja w republikach nadbałtyckich:
mieszkańcy Litwy, Łotwy i Estonii żądali potępienia układu Ribbentrop -Mołotow i jego skutków dla mieszkańców państw nadbałtyckich
Litwa
powstał Litewski Ruch na Rzecz Przebudowy „Sajudis”
17 XI 1988 - Rada Najwyższa LSRR przywróciła język litewski jako język urzędowy i tradycyjne barwy narodowe
I 1989 - przywrócenie administracji Kościoła Rzymsko-Katolickiego
ustanowienie 16 II, rocznicy odzyskania niepodległości, świętem państwowym
II 1990 - „Sajudis” wygrywa wybory do Rady Najwyższej republiki
11 III 1990 - przekształcenie LSRR w Republikę Litewską, mimo protestów ZSRR
Łotwa:
1988 - utworzenie Forum Narodowego Łotwy i Ruchu na Rzecz Niezawisłości Narodowej Łotwy
22 VII 1989 - Rada Najwyższa ŁSRR potępia pakt Ribbentrop-Mołotow i jego następstwa
4 III 1990 - deklaracja niepodległości Łotwy
Estonia:
16 XI 1988 - deklaracja Rady Najwyższej ESRR w sprawie suwerenności Estonii
XII 1988 - ogłoszenie języka estońskiego językiem państwowym
V 1989 - potępienie układów z lat 1939-1940
2 II 1990 - deklaracja niepodległości Estonii
Ukraina:
1988 - powstanie Ukraińskiego Związku Helsińskiego, który uchwalił „Deklarację Zasad” - za główny cel uznano dążenie do odrodzenia państwa ukraińskiego i przebudowy ZSRR na zasadzie konfederacji niezależnych państw
powstanie partii opozycyjnych - Partia Zielonych, Ruch na Rzecz Przebudowy Ukrainy, Wolny Związek Zawodowy
wybory do Rady Najwyższej utrwaliły tendencje niepodległościowe - 10 VII 1989 ogłoszono deklarację suwerenności
sytuacja na Zakaukaziu
wiosną 1988 doszło do walk Ormian z Azerami
niepodległość ogłaszają w 1989 roku Gruzja i Armenia
do walk dochodzi w Uzbekistanie miedzy Turkami i Uzbekami
wybory do Rad Najwyższych republik, które odbyły się na początku 1989 roku dały bardzo zróżnicowane wyniki - skończyła się przewodnia rola partii w życiu politycznym
przewodniczącym Rady Najwyższej został Gorbaczow, który był jednocześnie I sekretarzem KPZR - w 1990 roku wybrano go jeszcze na urząd prezydenta ZSRR - nowelizacja konstytucji wykreśliła zapis o przewodniej roli partii w państwie, władza prezydencka była dość ograniczona
do wystąpień dochodziło w samym ZSRR, aktywizowało się społeczeństwo, uchwalano manifesty, deklaracje - do dymisji podał się minister spraw zagranicznych ZSRR, Eduard Szewarnadze
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz