Zasada jedności praw człowieka - strona 7

Hobbes leviathan - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
  • Filozofia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 770

i jedności. Następnie określa człowieka jako egoistę z natury i przytacza bardzo wiele oznak tego egoizmu...

System Organów państwowych

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. Witkowski
  • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1008

państwowych 3.2.1. Zasada podziału władz Monteskiuszowska idea trójpodziału władzy („O duchu praw”, 1748...

Karta Narodów Zjednoczonych

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Bartłomiej Zapała
  • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

ZNACZENIE KARTY NARODÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA DLA OCHRONY PRAW...