Budżet UE - Tradycyjne zasoby własne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet UE - Tradycyjne zasoby własne - strona 1 Budżet UE - Tradycyjne zasoby własne - strona 2

Fragment notatki:

Budżet Unii Europejskiej
Zasady budżetowe:
* zasada jedności
* zasada uniwersalizmu
* zasada jednoroczności
* zasada równowagi budżetowej
* zasada szczegółowości
Zasady gospodarki budżetowej UE
* zasada jedności formalnej
* zasada jedności materialnej (uniwersalności)
*zasada jednoroczności
* zasad równowagi budżetowej
* zasada szczegółowości budżetu (specyfikacji)
* zasada stosowania euro
* zasada przejrzystości
* zasada należytego zarządzania finansowego
Źródła dochodów
Zasoby własne:
* tradycyjne zasoby własne (TOR)
* środki z podatku VAT
* wpłaty z tytułu DNB
* dochody pozostałe
Tradycyjne zasoby własne (TOR):
* cła pobierane przy imporcie towarów z państw trzecich
* państwa przekazują 75% pobranych ceł do budżetu UE
* opłaty cukrowe nakładane na spółki cukrowe mające na celu rekompensatę unijnych
działań regulujących rynek cukru oraz kosztów magazynowania
Środki z tytułu podatku VAT:
* wpłaty z tytułu podatku VAT - w postaci jednakowej stawki % stosowanej do ujednoliconej
wartości dochodów z tytułu VAT osiąganych przez każde państwo członkowskie
* rabat brytyjski
* W. Brytania nie uczestniczy w finansowaniu swojego rabatu
* udział Austrii, Niemiec, Holandii i Szwecji w finansowaniu rabatu brytyjskiego obniżony do
¼ swojej normalnej wartości
* podstawa VAT konkretnego państwa członkowskiego jest ograniczona do 50% jego PNB
Wpłaty z tytułu DNB:
* jednakowy % (stawka jednolita) od PNB poszczególnych państw członkowskich
* stawka jednolita to wyrażony w procentach stosunek niepokrytych potrzeb budżetowych
UE do sumy PNB wszystkich państw członkowskich
* Topping up.
Dochody pozostałe:
* podatki od wynagrodzeń pracowników instytucji UE
* składki wpłacane przez państwa spoza UE na niektóre programy unijne
* kary finansowe nakładane na przedsiębiorstwa za łamanie prawa konkurencji i innych
przepisów.
Kto decyduje
Komisja- Projekt budżetu
Rada- czytanie projektu- poprawki
Parlament- czytanie poprawek
Wydatki
Spójność i konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia- 45%
Wspólna polityka rolna- 31%
Rozwój obszarów wiejskich- 11%
Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość- 1%
UE jako partner na arenie międzynarodowej- 6%
Administracja- 6%
Budżet UE – 2013
-Spójność – 47,2 mld euro
-Wspólna polityka rolna– 44 mld
-Rozwój obszarów wiejskich i rybołówstwa – 13,5 mld
-Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo, sprawiedliwość - 1,2mld
-UE jako partner na arenie międzynarodowej – 6,3 mld
-Administracja – 8,4 mld
-SUMA – 132,8 mld
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz