Zasada jedności praw człowieka - strona 2

Filozofia Żydów w średniowieczu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

, iż zwłaszcza stwierdzenie o jedności Boga oraz teza o istnieniu wolności woli człowieka są zgodne z panującymi...

Solidarystyczna teoria prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. J. Justyński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1617

; z także jednością organiczną rządzących i rządzonych Negacja konstrukcji praw podmiotowych; uprawnione jedynie...

Różne koncepcje praw jednostki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1379

społecznej.' Charakterystyczna dla koncepcji marksistowskiej jest zasada jedności praw i obowiązków...

Rada Europy - wykład - Wspólne działania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

, że zaakceptuje zasadę państwa prawa - praworządność oraz korzystanie z podstawowych praw i wolności człowieka...

Opracowane pytania - stan wojenny w PRL

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

międzynarodowych, miejsce i rola Komitetu Rady Europy w dziedzinie praw człowieka – „wczoraj...

Rada Europy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

zasady rządów prawa i ochrony praw człowieka. Kryteria te odzwierciedlają podstawowe wartości...

Zasady ustrojowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1393

Republikańskiej formy rządów państwa (art.1) Zasad demokratycznego państwa prawego (art. 2) Zasada jedności...