Zasada jedności praw człowieka - strona 3

Religia - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Historia pedagogiki społecznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

konsoliduje ludzi, wspólne zasady moralne. Połączyć pedagogikę z filozofią. Cele wychowania - ustalić...

Geneza prawa człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1008

praw człowieka , lecz odnoszą się do sfery życia publicznego np. zasada trójpodziału władzy państwowej...

Solidarystyczna teoria prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

jest operowanie pojęciami ze sfery praw publicznych - bo prawa te traktują człowieka jako członka zbiorowości...

Pozytywizm prawniczy i anglosaski

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2618

odzwierciedlenie w normach prawa pisanego, wulgaryzacja badań prawa, w państwie rządzą prawa a nie ludzie, państwo...

Bezpieczeństwo i dobro prawne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

i uzupełniają - nie burzy to istotowej jedności prawa inaczej ujmując na elementy prawa można patrzeć z różnych...

Robert Nozick - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia kultury
Pobrań: 84
Wyświetleń: 504

danego człowieka może być przez niego wykorzystywana bez ograniczeń, tak długo, jak nie narusza to praw...

Rodzaje teorii

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

człowieka, natura rzeczy, zasady sprawiedliwości teorie uznające prawo naturalne za obowiązujące...