Rada Europy - wykład - Wspólne działania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada Europy - wykład - Wspólne działania - strona 1

Fragment notatki:

Rada Europy jest międzynarodową organizacją powołaną 5 maja 1949r. Przez 10 państw ( Belgia, Dania, Francja,Holandia, Irlandia., Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy). Jest pierwszą, utworzoną po wojnie organizacją zajmującą się wspieraniem jedności i współpracy w Europie. Jej powstanie było wynikiem poszukiwania nowego ładu po II wojnie światowej. Stała siedziba RE znajduje się w Strasburgu we Francji. Obecnie RE skupia 47 krajów.
78.Cele i zadania RE są sformułowane w statucie bardzo ogólnie. Zostały one zdefiniowane w art. 1 statutu Rady Europy, który stwierdzaL „Celem Rady Europy jest osiągnięcie związku między jej członkami dla ochrony i popierania ideałów i zasad, które stanowią ich wspólne dziedzictwo oraz dla przyczynienia się do ich postępu gospodarczego i społecznego”. Cel ten ma być osiągany w drodze porozumień i wspólnego działania oraz przez utrzymanie i dalszą realizacje praw i podstawowych wolności człowieka. Przedmiotem działalności Rady są sprawy gosp.. kulturalne, naukowe, prawne i administracyjne, zaś sprawy dot. Obrony nie wchodzą w zakres kompetencji Rady.
Zasady RE, art. 3 statutu:
- zasada praworządności,
- reguła, mówiąca że każda osoba podlegająca jurysdykcji Rady ma korzystać z praw człowieka i podstawowych wolności.
Każde państwo europejskie może ubiegać się o członkostwo w RE pod warunkiem, że zaakceptuje zasadę państwa prawa - praworządność oraz korzystanie z podstawowych praw i wolności człowieka. Uzyskanie tego statutu może nastąpić tylko na zaproszenie przez Komitet Ministrów. Taka decyzja powinna byc podjęta większością 2/3 głosów wszystkich państw-członków.
Utrata członkostwa:
- wystąpienie zainteresowanego państwa, co zależy od jego woli
- na decyzje RE i ma to zastosowanie wobec państwa, któe poważnie naruszyło art. 3 statutu. Taki członek może byc zawieszony w prawach i wezwany przez Komitet Ministrów do wystapienia z Rady.
Istnieje też instytucja członkostwa na zasadach stowarzyszenia, obserwatora, a od 1989r. Gościa specjalnego.
W szczególnych okolicznościach KM może zaproponować państwu europejskiemu przystąpienie do RE na prawach członka stowarzyszonego. Może on być reprezentowany tylko w Zgromadzeniu Parlamentarnym.. Inną formą udziału państw w pracach Rady jest status obserwatora. Oznacza to, że państwo posiadające ten status może brac udział w posiedzeniach organizacyjnych RE, otzrymywać materiały przygotowane na posiedzenia, przemawia, ale nie może głosować.
Status gościa specjalnego jest od 1989r. i różni się on w niewielkim stopniu od statusu obserwatora.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz