Zasada jedności pozycji rynkowej - strona 35

Międzynarodowa konkurencyjność

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Czech
 • Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa i gospodarki
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2751

konkurencyjność jako kategoria makro lub mikroekonomiczna Nowe pojęcia: Pozycja rynkowa: „Określona przez względne...

Wprowadzenie do makroekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2065

wszystkie dochody i wydatki państwa Jedności - powinien stanowić jedną całość. Wszystkie dochody i wydatki powinny...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1414

pożyczanej stopy czasu trwania lub zainwestowanej oprocentowania kredytu lub inwestycji (kwota główna) ZASADY...

Metody ustalenia cen

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Romuald Kudliński
 • Polityka cenowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2730

odniesienia dla ustalonej, oderwanej od realnych warunków rynkowych ceny, Poszczególne pozycje kosztów...

Teorie zarządzania a pracownik - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Danuta Tabin
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 105
Wyświetleń: 630

do inicjatywy organizacji powinien panować duch jedności Ad. II.1. Nurt stosunków międzyludzkich Nastąpiło...

ZPM materiały

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1491

, wyodrębnianiu specjalnych (funkcjonalnych) stanowisk kierowniczych, odrzuceniu zasady jedności kierowania...

Istota nadzoru bankowego

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Mariusz Słowikowski
 • Bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1176

(IDS - Deposit Insurance System) - występuje w Polsce : - wyraźnie określone zasady działania; - znane...

Finanse-Budżet państwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2128

. Można tu wymienić Zasada jedności formalnej - zgodnie z którą w jednym czasie w jednym państwie może istnieć...