Zasada jedności organizmu i środowiska - strona 32

Klasyczny ewolucjonizm w socjologii

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr inż. Maria Siwek
  • Socjologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1120

, które usiłują odnaleźć ład, sens, porządek w całych dziejach ludzkości, od powstania organizmów rozumnych...

Budżet gminy - pojęcia

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Finanse publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1519

których najważniejsze znaczenie mają zasady : jedności , jawności, uprzedniości, równowagi , szczegółowości. Zasada...

Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • dr inż. Anna Wojtowicz
  • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3696

przynależności do zespołu - praca zespołowa, duch zespołu poczucie jedności i przynależności do jednej grupy...