Powstanie i ewolucja idei socjalistycznych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powstanie i ewolucja idei socjalistycznych- opracowanie - strona 1 Powstanie i ewolucja idei socjalistycznych- opracowanie - strona 2 Powstanie i ewolucja idei socjalistycznych- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Powstanie i ewolucja idei socjalistycznych
początek myśli socjalistycznej datowany jest na schyłek Wielkiej Rewolucji Francuskiej i powstanie Sprzysiężenia Równych Babeuf'a
BABEUF - twórca koncepcji społeczno-politycznej zw. Babuwizmem, zgodnie z którą podstawą systemu ekonomicznego winna być wspólnota dóbr i komunistyczna organizacja produkcji.
W czasie rewolucji francuskiej zorganizował on tajne Sprzysiężenie Równych (1796) dążące do przejęcia władzy i wprowadzenia stopniowo ustroju komunistycznego. W 1797 został skazany za działalność spiskową i zgilotynowany.
stopniowo hasła socjalistyczne przestają być zbiorem epizodów rozgrywanych na peryferiach oficjalnej kultury, a stają się zjawiskiem o pierwszorzędnym znaczeniu
socjalizm zaczyna rosnąć w siłę, zyskuje poparcie społeczne
w trzeciej dekadzie XIX w słowo „socjalizm” wchodzi do powszechnego użycia, oznaczając kierunek przeciwstawny liberalizmowi i indywidualizmowi, ośrodkiem zainteresowania czyniąc nie jednostkę i nie wolność jako taka lecz dobro i organizacje społeczna jako całości. Założenie to oznaczało:
przyznanie decydującego znaczenia kwestii socjalnej
założenie, ze jej rozwiązanie wymaga wprowadzenia nowego ładu społecznego gospodarczego opartego na współpracy nie zaś na współzawodnictwie i walce konkurencyjnej
odrzucenie lub usuniecie polityki na dalszy plan i skupienie uwagi na sposobie organizacji produkcji i podziału dóbr, a także na wychowaniu do końca lat 30 wierzono w zmiany na drodze perswazji, propagandy i przykładu. Od lat 40 na pierwszy plan wysuwa się idea społecznej rewolucji
Socjalistyczne krytyki wolnego rynku i zastanego świata społecznego
socjaliści wobec rewolucji francuskiej
była zbyt mało społeczna i konstruktywna
nie poprawiła dostatecznie położenia ludu i nie zrealizowała swych haseł
zburzyła dawny ustrój, a nie zorganizowała nowego
socjaliści popierali zniszczenie dawnego systemu, ale nowy stan rzeczy uważali za zbyt daleki od właściwego i nie dający się poprawić na drodze drobnych reform
epokę porewolucyjna za dalszy ciąg kryzysu społecznego, traktowali ja jednak jako przejściową, poprzedzającą prawdziwą rekonstrukcje społeczna
nie kwestionowali systemu wartości organizatorów rewolucji lecz negowali osiągnięty przez niech rezultat - rewolucja rozwiązała problemów, które miała rozwiązać
krytyka społeczeństwa burżuazyjnego
krytyka moralizatorska, koncentrująca się na zjawisku deprawacji ludzi przez nieludzkie warunki, starająca się wyjaśnić genezę i charakter tych warunków
„stan społeczny” jest nieporównywalnie ważniejszy od ustroju politycznego


(…)

… do współdziałania
Pluralizm ideologii socjalistycznej
socjalizm utopijny
dążenie do odkrycia absolutnie słusznych zasad organizacji społecznej na drodze spekulacji
nowy, idealny system miał być narzucony społeczeństwu z zewnątrz za pomocą propagandy
wychodził z założeń biblijnych i racjonalistycznych, wynikał stąd jego pogląd na świat, jako dzieło dobrego Boga
człowiek - produkt boski - jest istotą w gruncie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz