Socjalizm - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjalizm - opracowanie  - strona 1 Socjalizm - opracowanie  - strona 2 Socjalizm - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:


Socjalizm: Socjalizm i komunizm: obie idee łączy aprobata tego co społeczne
komuniści potępiają kapitalizm totalnie i na ogół natomiast socjaliści uznają częściową własność prywatną gdy służy ona społeczeństwu komuniści chcą utrzymać władzę na stałe dopóki nie osiągnie się w pełni ustroju komunistycznego, przywództwo dostaję zawodowy rewolucjonista kierujący partią natomiast socjaliści opierają władzę na wynikach wyborów demokratycznych oraz akceptują demokratyczne mechanizmy władzy
komuniści chętnie sięgają po dyktaturę a socjaliści posługują się tylko środkami legalnymi
dla komunistów polityka to walka klasowa natomiast dla socjalistów to konkurencja partyjna
komuniści opowiadają się za nacjonalizacją środków produkcji i chcą wywłaszczenia kapitalistów bez rekompensaty. Socjaliści też chcą wywłaszczenia kapitalistów ale za właściwą rekompensatą Idee socjalizmu: społeczeństwo kształtowane jest naturą międzyludzkich więzi społecznych, ekonomicznych i politycznych; im te więzi są mocniejsze i głębsze tym wyższy poziom uspołeczniania człowieka który jest miarą człowieczeństwa.
społeczeństwo to powiązane ze sobą kolektywy - zrzeszenia od lokalnych poprzez ogólnokrajowe aż po ogólnoludzkie
kolektywistyczna wizja człowieka
prym interesu społecznego
socjalizm potępia negatywne skutki kapitalizmu
socjalizm preferuje formy własności społecznej ale godzi się na częściową gospodarkę opartą na własności prywatnej
państwo to rodzaj zła koniecznego
socjalistyczne państwo demokratyczne ma na celu zaspokajanie potrzeb społeczeństwo poprzez odpowiednie oddziaływanie na gospodarkę
prawo traktowane jest jako środek do socjalistycznych celów
gdyby to możliwe było socjaliści zastąpili by prawo normami moralnymi
prawo to zmierza do równości i sprawiedliwości społecznej
zasada „każdemu według rezultatów jego pracy”
socjalistyczne państwo demokratyczne zmierza do ochrony wolności społecznej
wyrzeczenie się drogi rewolucyjnej zmian Socjalizm demokratyczny: idee tego socjalizmu ukształtowały się w drugiej połowie XIX wieku
występuje dużo odmian programowych (tyle ile działa partii socjaldemokratycznych
wszystkie odmiany opierają się na założeniach tzw. socjalizmu otwartego uzasadniającego pełną swobodę poszukiwania możliwie najlepszych dróg do socjalizmu w warunkach kapitalizmu
są cztery idee socjalizmu demokratycznego: idea demokracji politycznej
idea demokracji gospodarczej
idea demokracji społecznej
idea demokracji międzynarodowej
Ad a)

(…)


z jednej strony chcę porzucenia wszelakich form zniewolenia jednych narodów przez inne z drugiej strony chcę swobody dla tych krajów swobodę rozwoju w warunkach utrwalenia pokoju i bezpieczeństwa powszechnego w świecie
Przedstawiciele socjalizmu:
brytyjski: Tomasz Morus (1478-1535) => prekursor myśli socjalistycznej; „Utopia”
Robert Owen (1771-1858) => socjalista utopijny; kapitalizm to zło
David Ricardo (1772-1823) => socjalizm ricardiański; źródło zysku i renty gruntownej w wartości wytworzonej przez pracę robotnika
francuski:
ksiądz FeliciteRobert de Lamennais (1782-1854) => główny reprezentant francuskiego socjalizmu chrześcijańskiego; jego poglądy potępił encyklika papież Grzegorz XVI; wzywał Kościół do zerwania z monarchią i obrony uciskanego ludu zgodnie z ewangelią; Jean Joseph Louis Blanc (1811-1882) => prekursor socjalizmu demokratycznego! ; aprobacja pokojowej drogi do socjalizmu; zasada „od każdego według jego zdolności, każdemu według jego potrzeb”
polski:
Joachim Lelewel (1788-1861) => znany działacz Wielkiej Emigracji; socjalizm agrarny; „własność tylko wspólna gminna” dla wszystkich mieszkańców wsi
Ignacy Daszyński (1866-1936), Mieczysław Niedziałkowski (1893-1940) =>socjalizm demokratyczny
niemiecki: Eduard Bernstein (1850-1932) => twórca i główny teoretyk rewizjonizmu; autor „biblii” rewizjonistów „Zasady socjalizmu i zadania socjalnej demokracji”; odrzucenie filozofii Marska;
Willy Brandt (1913-1992) => wybitny socjaldemokrata; laureat pokojowej Nagrody Nobla w 1971r.
amerykański:
Norman Thomas (1884-1969) => socjalizm demokratyczny; od 1926 roku do śmierci przewodził…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz