Zasada jedności i niepodzielności praw człowieka - strona 12

Naprawianie szkód - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

lub niemajątkowa -o jedności szkody decyduje jej niepodzielność (szkoda na osobie zawsze jest niepodzielna...

Normy i standardy międzynarodowe - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

zasadę samostanowienia ludów oraz zasadę podstawowych praw człowieka. Podstawowe traktaty dot. praw...

Synteza prawa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

stanowiące świat ciał martwych - materia nieożywiona, która jest porządkowana wg praw materii byty natury...

Wykład - Rozwój neoplatonizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

: istniejącego, posiadającego i kontemplującego. Kładł nacisk, z kolei, na jedność i niepodzielność Duszy...

Zasady filozofii prawa - Hegel

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 770

Hegel: Zasady filozofii prawa: postrzegał prawo w ogólnym znaczeniu /reicht/; Prawo dla hegla...

Federalizm - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2457

i ochrony przed centralizmem przy zachowaniu jedności We FR i WBr postrzegany jako zagrożenie dla jedności...

Substancja i przypadłości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1015

, ten oto koń, to oto drzewo-roślina) są jednościami substancjalnymi, albowiem ich działanie właśnie to ukazuje...