Zasada jedności formalnej oznacza że - strona 80

Organ Państwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

oddzieleniu władzy państwowej od osoby konkretnego monarchy. Chodziło przede wszystkim o zerwanie jedności...

Drogi kobiet do emncypacji

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2737

przekazania kobietom - na szerszym forum - poczucia jedności i zachęcenie ich do samodzielnej, aktywnej pracy...

Filozofia - ćwiczenia 6

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Mariola Paruzel
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2107

rdzeń każdej monady - nowa wersja monizmu filozoficznego, który podstawę jedności świata upatruje...

Introspekcja - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli psychologicznej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1057

, jest większy niż 100, bo jest większy od jedności zanim się pomnoży, bo licznik jest większy niż mianownik...

Zasady prawa wyborczego w Polsc

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1274

jako jedno z praw obywatelskich. Oznacza to że nie można z niej wywodzić obowiązku uczestniczenia w wyborach. Zasada...

Zasada trwałości decyzji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1099

Zasada trwałości decyzji - art. 16 Art. 16 KPA zawiera dwie zasady ogólne postępowania...