Wybór struktury organizacyjnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybór struktury organizacyjnej - strona 1

Fragment notatki:

doc z przedmiotu zarządzanie.

Notatka na temat struktury organizacyjnej, zawiera takie informacje, jak: struktura jako narzędzie dla realizowania określonej strategii, wybór struktury organizacyjnej, kryteria Petera F. Druckera, struktura organizacyjna – podstawowe pojęcia, więzi organizacyjne, dokumenty organizacyjne, typologia struktur organizacyjnych, podstawowe formy struktur organizacyjnych, struktura liniowa, struktura funkcjonowania typu hierarchicznego, struktura funkcjonowania ze wspomaganiem, struktura zespołowa, determinanty struktury organizacyjnej, struktura funkcjonalna – jeden produkt, jeden rynek, struktura dywizjonalna – jeden rynek, wiele podobnych produktów, struktura holdingowa – jeden rynek, wiele różnych produktów, struktura geograficzno – krajowa, struktura macierzowa, struktura macierzowo – globalna, struktura a strategia w ujęciu Witolda Kieżuna, model przedsiębiorczy, model funkcjonalny pionowy, idealizacje organizacyjne, organizacja funkcjonująca w stabilnym otoczeniu, organizacje działające w turbulentnej rzeczywistości.

Notatka pozwoli na poszerzenie swojej wiedzy z zagadnienia wybór struktury organizacyjnej.


Idealna (specyficzna) struktura dla specyficznej strategii. Struktura jako narzędzie dla realizowania określonej strategii.
Można mówić o pięciu idealnych strukturach organizacyjnych
Prostej strukturze - niewiele szczebli, klarowność wydzielania elementów
Biurokracji - maszynie opartej na standaryzowaniu procesu, gdzie podstawową rolę odgrywają urzędnicy i procedura
Biurokracji profesjonalnej - podstawą organizacji są wykwalifikowani pracownicy realizujący podstawowe zadania w organizacji
Strukturze dywizjonalnej, kluczową rolę odgrywa linia średnia - kierownictwo poszczególnych dywizji (oddziałów)
Ad-hokracji, podstawowy środek koordynacji to wzajemne uzgodnienia
Wybór struktury organizacyjnej (wymagania poza strategicznie)
Kryteria Petera F. Druckera
Jasność, w odróżnieniu od prostoty, katedra gotycka nie jest konstrukcją prostą, ale miejsce, jakie ma się w niej zająć, jest jasne
Oszczędność wysiłków potrzebnych do utrzymania kontroli i minimalizowanie starć
Ukierunkowanie spojrzenia na wyrób, na wynik zamiast na wysiłki
Zrozumienie przez każdą osobę jej zdania i zadania organizacji jako całości
Podejmowanie decyzji skoncentrowane na właściwych problemach, nastawienie na działanie wykonywane
Trwałość - zdolna do przetrwania i posiadająca możliwości dostosowywania się
Utrwalanie i samo odnowa - nastawiona na przyszłe głębokie zmiany adaptacyjne i dostosowawcze
Struktura organizacyjna - podstawowe pojęcia
Pojęcie struktury organizacyjne - ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne umożliwiający osiąganie celów całości. Głównym zadaniem struktury organizacyjnej systemu jest stworzenie i doskonalenie warunków zmierzających do stałego zwiększenia efektu organizacyjnego współdziałania jego elementów składowych. Do podstawowych funkcji struktury organizacyjnej należy kształtowanie i podporządkowanie z punktu widzenia poprawy realizacji celów:
Budowy elementów składowych
Więzi organizacyjnych (hierarchicznych, funkcjonalnych, technicznych i informacyjnych), spajających wszystkie elementy oraz określających wewnętrzny podział funkcji i władzy
Przebiegu procesów (pracy, produkcji i procesów informacyjno-decyzyjnych)
Podstawowym elementem składowym struktury organizacyjnej jest
Stanowisko organizacyjne - mi

(…)

… na krótkoterminowych pracach badawczo-rozwojowych
Struktura holdingowa - jeden rynek, wiele różnych produktów
Zalety:
- zapewnia jasny i logiczny podział odpowiedzialności między holdingiem i firmami go tworzącymi
- lokuje odpowiedzialność za strategię biznesową na szczeblu firm
- uwalnia centralę od działalności strategicznej, koncentrują je na zarządzaniu portfelowym
- daje całkowitą autonomię firmom tworzącym holding
Wady:
- powoduje brak współpracy między jednostkami organizacyjnymi tworzącymi holding
- powoduje brak wspólnej strategii i efektu synergetycznego
- uzależnia kierownictwo holdingu od działalności kierownictw firm tworzących holding
- stwarza brak informacji na szczeblu centrali o rzeczywistej sytuacji w przedsiębiorstwach
- powoduje nadmierną koncentrację na krótkookresowych korzyściach…
… - przedsiębiorcy
Rekompensata niesystematyczna - decyzja przedsiębiorcy
Opcje strategiczne wybór przedsiębiorcy
Badania i rozwój niesystematyczne
System zarządzania nie ma planu formalnego, budżet
Ograniczenia ograniczony rozwój, przeciążenie przedsiębiorcy
Model funkcjonalny pionowy
Strategia monoprzemysłowa, rozwój; ekspansja geograficzna i integracja wertykalna
Organizacja struktura sztabowa - funkcjonalna
Mierniki działalności początek depersonalizacji; koszty, wydajność, technologia
Rekompensata systematyczna, sformalizowana
Opcje strategiczne integracja wertykalna, zwiększenie gamy produktów
Badania i rozwój zinstytucjonalizowanie
System zarządzania kontrola generalnej dyrekcji; strategia, delegacja uprawnień
Ograniczenia przeciążenie dyrekcji, słaba reakcja strategiczna i strukturalna, przeciążenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz