Struktura organizacyjna - pojęcie i funkcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura organizacyjna - pojęcie i funkcje - strona 1

Fragment notatki:

Struktura organizacyjna: pojęcie, funkcje, rodzaje elementów, typy więzi. Struktura organizacyjna - układ elementów organizacji oraz więzi łączących je w zorganizowaną całość; zestaw wszystkich sposobów, przy użyciu których rozdziela się zadania organizacji między jej różnorodne elementy (stanowiska, komórki i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne), a następnie doprowadza do ich skoordynowania, by zapewnić sprawne funkcjonowanie organizacji.
Organizacja rzeczywista jest efektem współwystępowania organizacji formalnej i nieformalnej. Struktura organizacji jest jednym z jej podsystemów, jest efektem nakładania się struktury formalnej i nieformalnej. Struktur formalna organizacji jest częścią jej podsystemu technicznego (model 4-polówki) i jest narzędziem zarządzania (element 7S). Elementy struktury formalnej: stanowiska pracy (samodzielne i niesamodzielne; jednoetatowe i wieloetatowe; kierownicze, wykonawcze, sztabowe)
komórki organizacyjne - składa się z kierownika i jego bezpośrednich podwładnych
piony organizacyjne - komórki realizujące tę samą funkcję, podporządkowane dyrektorowi naczelnemu (pion może być: projektowy, finansowo-księgowy i planowania, administracyjny)
jednostki organizacyjne - np. oddziały, dywizje, strategiczne jednostki biznesowe (dywizja - jest to jednostka organizacyjna o stosunkowo dużej samodzielności operacyjnej) Funkcje struktury organizacyjnej: stanowi ramy działań organizacyjnych
reguluje działania poszczególnych pracowników i zespołów
umożliwia osiągnięcie określonego poziomu realizacji potrzeb pracowników
wynika ze strategii organizacji i jest do niej dostosowana
uwzględnia specyfikę procesów wykonawczych
zapewnia efektywną realizację celów organizacji. Więzi organizacyjne: służbowa (hierarchiczna, liniowa nadrzędności i podrzędności)
funkcjonalna (typu hierarchicznego i wspomagania (doradcza, sztabowa))
techniczna - technologiczna
informacyjna ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz