Zasada jedności dowodzenia - strona 45

Malendowski streszczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 5187

-Organizacja Jedności Afrykańskiej j) org. wyspecjalizowane: -UNESCO -FAO k) kryterium przestrzenne : -org...

Rousseau i Bodin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1589

wielu prac, m.in. „Sześciu ksiąg o Rzeczypospolitej”. poglądy Bodina: odrzucał Biblię jako źródło dowodzenia...

Federalizm - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2457

i ochrony przed centralizmem przy zachowaniu jedności We FR i WBr postrzegany jako zagrożenie dla jedności...

Historia organizacji i zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1260

de corps (harmonia) - praca zespołowa, duch zespołu, poczucie jedności i przynależności do jednej...