Zarządzanie zmianami - strona 16

note /search

Wiedza i zarządzanie nią

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

nauki, a głownie cybernetyki, informatyki, zarządzania ewolucja i rozwój koncepcji zarządzania - zmiany...

Benchmarking - cele

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2303

ludzkimi, finansowymi i rzeczowymi oraz zarządzanie zmianami (zob. tab. 3) Tab. 3. Zakres zastosowań...

Zarządzanie projektami EFS

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Zarządzanie projektami europejskimi
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2219

roboczej Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą   Priorytet IX...

Analiza SWOT - Analiza wewnętrzna

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Marketing
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1232

dodajmy stałego doskonalenia nie będzie też szansy na osiągnięcie trwałych efektów poprawy zarządzania...

Wykład - szkolenia

  • Uniwersytet Warszawski
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

umożliwiające pracownikom poradzenie sobie ze zmianą. Szkolenie można zastosować w programie zarządzania zmianą...