Zarządzanie zmianami - strona 16

Wiedza i zarządzanie nią

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

nauki, a głownie cybernetyki, informatyki, zarządzania ewolucja i rozwój koncepcji zarządzania - zmiany...

Benchmarking - cele

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2247

ludzkimi, finansowymi i rzeczowymi oraz zarządzanie zmianami (zob. tab. 3) Tab. 3. Zakres zastosowań...

Zarządzanie projektami EFS

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • dr Anna Górna-Kubacka
  • Zarządzanie projektami europejskimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2198

roboczej Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą   Priorytet IX...

Analiza SWOT - Analiza wewnętrzna

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Marketing
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1204

dodajmy stałego doskonalenia nie będzie też szansy na osiągnięcie trwałych efektów poprawy zarządzania...

Wykład - szkolenia

  • Uniwersytet Warszawski
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

umożliwiające pracownikom poradzenie sobie ze zmianą. Szkolenie można zastosować w programie zarządzania zmianą...