Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne, test, SUM, zagadnienia na studia, część 2.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne, test, SUM, zagadnienia na studia, część 2. - strona 1

Fragment notatki:Test dotyczy wszystkich kierunków i stanowi 80 % punktacji wymaganej przy dostaniu się na studia.

     Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi,          z których tylko jedna jest prawidłowa.   1.  Niekierowniczym jest stanowisko: 
a)  mistrz b)  brygadzista c)  konstruktor d)  administrator osiedla  
2.  Za prekursora naukowej organizacji pracy uznawany jest: 
a)  H. Fayol b)  F. Taylor c)  E. Mayo d)  M. Weber 
 
3.  Z  którym  z  opisywanych  przez  A.  Tofflera  okresów  rozwoju  historii  społeczeństw, 
określanych  jako  ewoluowanie  w  trzech  „falach“,  wiązało  się  przekształcenie społeczeństwa z przetwórczego w usługowe: a)  z okresem sprzed „pierwszej fali“, tj. dochodzenia do społeczeństwa rolniczego b)  z „pierwszą falą“ społeczeństwa rolniczego c)  z „drugą falą“ społeczeństwa przemysłowego d)  z „trzecią falą“ społeczeństwa informacyjnego  
4.  Analiza strategiczna zwana analizą SWOT obejmuje analizę: 
a)  zasobów  organizacji  i  wykonywanych  w  niej  czynności,  które  potrafi  dobrze 
wykorzystać,  brakujących  organizacji  zasobów  lub  czynności,  których  nie  potrafi dobrze  wykorzystać,  a  także  pozytywnych  i  negatywnych  czynników  w  otoczeniu organizacji 
b)  struktury, wiedzy, organizacji i technologii c)  silnych  i  słabych  stron  dotyczących  struktury  organizacji,  szans  i  zagrożeń  rozwoju 
stosowanej w niej technologii 
d)  szans i zagrożeń organizacji, słabych i mocnych stron po stronie otoczenia  
5.  Technika  wykorzystywana  w  procesie  grupowego  podejmowania  decyzji,  w  której 
członkowie  grupy  są  fizycznie  obecni,  ale  pracują  niezależnie  od  siebie,  jest  znana  pod następującą nazwą: a)  technika grupy nominalnej b)  burza mózgów c)  technika pytań kontrolnych d)  zespołowy notes pomysłów      
 
1 6.  W  której  ze  wskazanych  sytuacji,  opisanej  ze  względu  na  typ  strategii  i  środowiska, 
organizacje  organiczne  są  bardziej  efektywne  niż  organizacje  mechanistyczne (biurokratyczne): a)  strategia zróżnicowania i środowisko stabilne b)  strategia zróżnicowania i środowisko dynamiczne c)  strategia czołowej pozycji kosztowej i środowisko stabilne d)  strategia czołowej pozycji kosztowej i środowisko dynamiczne  
7.  Kolejne etapy procesu zmiany w ujęciu K. Lewina to: 
a)  rozmrożenie, zmiana, ponowne zamrożenie b)  zmiana, utrwalenie zmiany, kolejna zmiana c)  zmiana inicjująca, zmiana zasadnicza, zmiana utrwalająca d)  spadek sprawności, zmiana, wzrost sprawności, zamrożenie 

(…)

…) przedsiębiorstwem produkcyjnym – przedsiębiorstwem handlowym
52. Która z koncepcji rozwijanych w naukach o zarządzaniu po II wojnie światowej
posługuje się kategorią interesariuszy:
a) kierunek ilościowy
b) podejście procesowe
c) podejście systemowe
d) podejście sytuacyjne
53. Zarządzanie przez cele oznacza:
a) stawianie przed podwładnymi konkretnych celów, z uwzględnieniem odpowiedniego
poziomu ich ogólności…
… pracy zespołu jest efektem synergicznym, wyższym niż suma wkładu
poszczególnych jego członków
10. Z którą z wymienionych koncepcji teoretycznych wiąże się wskaźnik potencjału
motywacyjnego (MPS):
a) z teorią sprawiedliwości J. S. Adamsa
b) z modelem cech pracy J. R. Hackmana I G. R. Oldhama
c) z teorią X i teorią Y autorstwa D. McGregora
d) z teorią czynników motywacyjnych i higienicznych F. Herzberga…
… zmiany
c) wyjaśnienie pracownikom istoty zmiany
d) zapoznanie pracowników z przewidywanymi skutkami zmiany, zarówno pożądanymi,
jak i niepożądanymi
18. Podstawowy błąd atrybucji przy ocenianiu innych osób, to skłonność do:
a) niedoceniania wpływu zarówno czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych
b) przeceniania wpływu zarówno czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych
c) przeceniania wpływu czynników…
… stwierdzający, jakie zadania wykonuje człowiek zajmujący dane stanowisko
pracy, jak i dlaczego je realizuje, nosi nazwę:
a) raportu z inwentaryzacji zasobów ludzkich
b) analizy zadań
c) opisu pracy
d) specyfikacji stanowiska pracy
4
27. W kontekście zarządzania zmianą pojęcie doskonalenia organizacji (OD) oznacza:
a) przechodzenie do kolejnych stanów równowagi, z których każdy następny określany…
…. Podstawowy błąd atrybucji przy ocenianiu innych osób, to skłonność do:
a) niedoceniania wpływu zarówno czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych
b) przeceniania wpływu zarówno czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych
c) przeceniania wpływu czynników wewnętrznych i niedoceniania wpływu czynników
zewnętrznych
d) przeceniania wpływu czynników zewnętrznych i niedoceniania wpływu czynników
wewnętrznych
6
39…
… – intuicyjny, myślący – czujący, wrogi –
życzliwy
c) ekstrawertyk – introwertyk, empiryczny – intuicyjny, dominujący – uległy,
współpracujący - rywalizujący
d) ekstrawertyk – introwertyk, empiryczny – intuicyjny, dominujący – uległy, wrogi –
życzliwy
49. Nazwa „próżniactwo społeczne“ oznacza:
a) cechę kulturową odpowiadającą sytuacji, w której wielkość wkładu pracy pracownika
jest mniejsza od potencjalnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz