Zaprawa - strona 7

Strop Kleina, rodzaje, omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1638

płyt a bokami belek wypełnia się zaprawą cementową 1: 2 lub 1: 3. Układanie płyt i wypełnienie spoin...

Ściany z betonu - omówienie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

 - mają zwykle od 30 do 36,5 cm grubości. Muruje się je na zaprawę ciepłochronną, choć można też na tradycyjną...

Budownictwo - wykład 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Budownictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

. Zaprawa, beton wypełniający i zbrojenie powinny być odpowiednie do rodzaju muru, uło enia elementów...

Krawężniki - uregulowanie prawne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

być osadzone w szczególności na: 1) zaprawie niskoskurczowej o spoiwie cementowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2...

Łuki stalowe

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

przez scementowanie torkretem lub iniekcję zaprawy czy innych środków wiążących. Skały roz­drobnione...

Nagrzewanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

wypełnić złącza mieszan­ką betonową lub zaprawą w celu wyelimino­wania możliwości zamarznięcia wody...