Korozja materiałów niemetalicznych - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Korozja materiałów niemetalicznych - omówienie - strona 1 Korozja materiałów niemetalicznych - omówienie - strona 2 Korozja materiałów niemetalicznych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wydział Geoinżynierii Wrocław, 10 kwietnia 2012
Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej CHEMIA
Sprawozdanie z ćwiczenia pt. „Korozja materiałów niemetalicznych”
Grupa Rok pierwszy
Wprowadzenie
Korozją nazywa się stopniowe niszczenie tworzywa pod wpływem środowiska. Ze względu na sposób działania można podzielić czynniki korodujące na fizyczne, chemiczne i biologiczne. Z czynników fizycznych najważniejsze jest działanie rozpuszczalników. W przypadku czynników biologicznych jest to wpływ bakterii i roślin, które mogą oddziaływać niszcząco wskutek mechanicznego rozluźnienia materiału oraz chemicznego działania wydzielanych przez rośliny kwasów i enzymów (Czernichowski, 2008).
Szczególnie na działanie czynników atmosferycznych narażone są powierzchnie drewniane. Również czynniki biologiczne powodują naturalny rozkład drewna. Do ochrony drewna przed tymi czynnikami stosowane są różne rodzaje impregnatów, w zależności od oczekiwanego zastosowania tego drewna. Są to różne żywice, jak i produkty syntetyczne. Podatność na korozje polimerów zależy z kolei od ich budowy. Niektóre z nich są bardzo podatne na działanie wielu związków chemicznych np. miękkie PCV, inne z kolei odporne np. teflon. Wszystkie jednak odporne są na działanie wody, oraz czynników atmosferycznych. Dobrze więc nadają się do ochrony innych materiałów. Również szkło wykazuje dużą odporność na korozje. Praktycznie nie ulega ono działaniu czynników atmosferycznych (Czernichowski, 2011).
Część doświadczalna
Odporność spoiwa gipsowego na działanie wody
Metodyka
Do probówki zawierającej pół grama spoiwa gipsowego wlano wodę destylowaną. Zmieszano i po upływie dwóch minut przesączono. Dodano kroplę roztworu HCl oraz BaCl2, następnie te same substancje wlano do drugiej probówki zawierającej wodę wodociągową.
Obserwacje
Po dodaniu BaCl2 zawartość pierwszej probówki zmętniałą i stała się mlecznobiała. W drugiej probówce nie zaszła żadna reakcja.
Interpretacje
Spoiwo gipsowe rozpuściło się wodzie, gdzie zaszła reakcja jonowa z chlorkiem baru. W jej efekcie wydzielił się siarczan baru, ktory spowodował zmętnienie całego roztworu.


(…)

… sztucznych
Metodyka
Utworzono cztery grupy po pięć probówek. Do każdej probówki w danej grupie dodano po odrobinie odpowiednich materiałów (do każdej z probówek po jednym) kolejno: teflon, polistyren, polietylen, polimetakrylan metylu, polichlorek winylu (PCV). Następnie do każdej probówki w danej grupie dodano tego samego odczynniku kolejno: ksylen, aceton, kwas siarkowy, NaOH.
Obserwacje
Zachowania tworzyw w odpowiednich odczynnikach zapisano w Tabeli 1.
Tabela 1. Zachowywanie się toworzyw w odpowiednich substancjach
ksylen
aceton
H2SO4 NaOH
Teflon
+
+
+
+
Polistyren
-
-
+
+
Polietylen
0
+
+
+
Polimetakrylan metylu
-
-
+
+
PCV
+
0
+
+
+ nie rozpuszcza się
- rozpuszcza się
pęcznieje
Interpretacje
Tworzywa sztuczne są obojętne na działanie kwasów i zasad, część z nich rozpuszcza się po wpływem…
… jest impregnacja powierzchni np. drewnianych.
Odporność szkła na działanie wody
Metodyka
Do jednej zlewki wsypano rozdrobnione szkło okienne, a do drugiej rozdrobnione szkło laboratoryjne. Dodano wody destylowanej i gotowano zawartość zlewek przez 5 minut. Po wszystkim dodano do nich fenoloftaleiny.
Obserwacje
Po dodaniu fenoloftaleiny zawartość zlewki ze zwykłym szkłem przybrała kolor buraczkowy…
… wody destylowanej i gotowano zawartość przez 5 minut. Następnie dodano kilka kropli fenoloftaleiny.
Obserwacje
Po dodaniu fenoloftaleiny roztwór przybrał barwę malinową.
Interpretacje
Fenoloftaleina jest indykatorem wskazującym odczyn zasadowy. Pod wpływem temperatury węglan wapnia z zaprawy wapiennej zareagował z wodą, w efekcie powstał wodorotlenek wapnia.
Wnioski
Zawarty w zaprawie wapiennej węglan…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz