strop Kleina, rodzaje, omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
strop Kleina, rodzaje, omówienie  - strona 1 strop Kleina, rodzaje, omówienie  - strona 2 strop Kleina, rodzaje, omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Strop Kleina. Rodzaje. Charakterystyka
składa się z belek stalowych dwuteowych, z płyt płaskich międzybelkowych wykonanych z cegły i zbrojonych prętami stalowymi lub płaskownikami. Płyty ceramiczne oparte są na dolnych stopkach belek stalowych. W zależności od rozstawu belek i wielkości obciążeń płyty międzybelkowe można wykonać typu:
- lekkiego (1/4 cegły), - półciężkiego (grubość 1/4 cegły plus żeberka wzmacniające z cegieł ustawionych na rąb) - ciężkiego (1/2 cegły). Rozstaw belek wynosi 1,0 - 1,6 m. Płytę stropową wykonuje się na deskowaniach podwieszonych do dolnej stopki belek. Strop belkowy KLEINA powstał przed wojną, obecnie jest rzadko stosowany
Strop Kleina z płytą prefabrykowaną WPS
Wiele jest odmian tego rodzaju prefabrykowanych płyt żelbetowych. Powszechnie stosowane są płyty typu WPS oraz typu PS 170 i PSW 170. Płyty te produkowane są o szerokości 40 cm i zróżnicowanej rozpiętości co 10 cm. Płyty WPS mają kształt prostokąta, wzmocnione są wzdłużnie trzema żebrami, w obu końcach mają wgłębienie dla oparcia na stopce dolnej belki stalowej dwuteowej (rys. 20-12). Płyty WPS można stosować w stropach mających belki nie niższe niż 14 cm - NP 14, aby miały wystarczające oparcie na stopce belki. Płyty układa się ręcznie szczelnie obok siebie na stopkach dolnych belek. Po zasłaniu całej powierzchni stropu płytami, spoiny między krawędziami płyt a bokami belek wypełnia się zaprawą cementową 1: 2 lub 1: 3. Układanie płyt i wypełnienie spoin zaprawą wykonuje się z pomostu z desek grubości 32 mm ułożonych na górnej stopce belek.Przy zastosowaniu niskich belek wysokości 14 i 16 cm mogą wystąpić trudności przy wsuwaniu płyt na dolne stopki. W takich przypadkach belki należy nieco przechylić i podklinować dla zabezpieczenia przed wywróceniem. Po ułożeniu płyt kliny trzeba usunąć, aby belki wróciły do pionowego położenia. Z tego powodu nie należy wmurowywać końców belek przed ułożeniem płyt, jeżeli ich wysokość nie jest większa niż 16 cm. Powierzchnię belek powyżej płyty należy powlec lepikiem asfaltowym lub mlekiem cementowym w celu zabezpieczenia przed rdzewieniem, stopkę dolną zaś owinąć siatką drucianą przed ułożeniem płyt. Płyty można obciążyć po stwardnieniu zaprawy w spoinach. Konstrukcja stropów na belkach stalowych i z płyt typu WPS została podana na rys. 20-13 i 20-14. Płyty PS 170 i PSW 170 mają kształt prostokąta z lekko ściętymi dwoma narożnikami. Ścięcia tych narożników umożliwiają ułożenie płytek na dolnych stopkach belek bez potrzeby przechylania ich na czas układania płytek. Płyty PS 170 wzmocnione są dwoma, a płyty PSW 170 trzema żebrami podobnie jak płyty WPS. Płyty WPS stosuje się do stropów tam, gdzie występują ścianki działowe o masie 320-500 kg/m2. Wykonanie stropów z belek stalowych i płyt PS 170 i PSW 170 odbywa się tak, jak wykonanie stropów przy zastosowaniu płyt żelbetowych WPS (rys. 20-15). Wszystkie omówione typy płyt przy transportowaniu układa się na rąb (na kant) długością w kierunku jazdy oraz szczelnie, aby nie następowało przesuwanie ich w czasie jazdy, co mogłoby spowodować obtłuczenie krawędzi lub popękanie płyt. W podobny sposób składuje się je na placu budowy. Podnoszenie płyt powinno odbywać się w położeniu pionowym płyty.

(…)

…. Prefabrykowana płyta żelbetowa typu WPS do wypełnienia pól w stropie na belkach stalowych dwuteowych. Rys. 20-13 Strop budynku mieszkalnego na belkach stalowych z wypełnieniem płytami WPS i podłogą z desek na legarach 1 - belka stalowa, 2 - płyta WPS, 3 - siatka druciana, 4 - legar, 5 - deski, 6 - polepa, 7 - papa, 8 - zaprawa cementowa. Rys. 20-14 Strop od poddasza budynku inwentarskiego lub mieszkalnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz