Zaprawa - strona 15

Zasady projektowania - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

istotn rol odgrywaj zaprawy, które: – wi kszta tki, przez co nadaj obmurzu charakter monolitu...

Materiały ceramiczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2037

to rozdrobniony materiał tworzący mieszaninę ziaren, które wraz ze spoiwem i wodą tworzą zaprawy i betony Kruszywa...

Izolacje zewnętrzne i wewnętrzne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

nakładany bezpośrednio na obudowę lub na przymocowaną do niej siatkę Stalową, Do zaprawy cementowo-piaskowej...

Montaż obudowy stałej

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

spoza obudowy. Jest on likwidowany iniekcją zaprawy betonowej przez otwory w tubingach lub blokach...

Tubingi żeliwne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

znajduje się otwór umożliwiający wtłaczanie za obudowę zaprawy likwidującej luzy między obrysem wyrobiska...

Architektura do Pnączy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr inż. Halina Oleksyn
 • Kształtowanie terenów zielonych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1869

do nich. Kamienie - piaskowiec, dolomit - jako spoiwa używamy zaprawy cementowej. Sztuczne - cegła klinkierowa...

Demontaż rusztowań

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

muszą być starannie oczyszczone z zaprawy, gwoździ itp., posegregowane i ułożone w sto­sy wg asortymentu...