Ściany budynków - wymagania ochronne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ściany budynków - wymagania ochronne - strona 1 Ściany budynków - wymagania ochronne - strona 2 Ściany budynków - wymagania ochronne - strona 3

Fragment notatki:


ŚCIANY BUDYNKÓW Funkcja  ścian Ściana to przegroda pionowa wydzielająca przestrzeń wnętrza budynku z  otoczenia (ściany zewnętrzne) lub dzieląca przestrzeń wewnętrzną budynku na  pomieszczenia  kształtujące układ funkcjonalny budynku.(ściany wewnętrzne). Wymagania techniczne stawiane ścianom: Wymagania ochronne: - odporność na destrukcyjny wpływ czynników atmosferycznych: wilgotność, niska  temperatura, wysoka temperatura, parcie wiatru - zdolnośc do izolowania środowiska wewnętrznego przed czynnikami  atmosferycznymi, czyli opadami, chłodem, gorącem ochrona przed czynnikami zewnętrznymi, np. ogniem, hałasem, oparami  substancji szkodliwych Wymagania techniczne stawiane  ś cianom: Wymagania no ś no ś ci : Nośnośc przegrody zewnętrznej powinna być wystarczająca do przeniesienia z odpowiednim  zapasem bezpieczeństwa przekazywanych na nie obciąŜeń. Wyznaczona obliczeniowo nośnośc  muru powinna być większa od sumy wszystkich obciąŜeń na niego działających. Minimalna grubośc ścian konstrukcyjnych muru o wytrzymałości charakterystycznej nie mniejszej niŜ 5 MPa  powinna wynosić 10 cm Wymagania akustyczne PN-B-02151-3:1999 : Ściana będąca przegrodą w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi powinna  odznaczać sie odpowiednią (określona w PN-B-02151-3:1999) izolacyjnością akustyczną Wymagania odporno ś ci ogniowej Wymagania cieplne : Miarą izoalacyjności termicznej ścian jest  współczynnik przenikania ciepła U 1 – gzyms wieńczący, 2- nadproŜe, 3- gzyms międzykondygnacyjny, 4- filar międzyokienny, 5 – ława  podokienna, 6 - cokół Elementy architektoniczne kszta ł tuj ą ce powierzchnie  ś cian Podzia ł  gzymsów: - zewnętrzne: - wieńczące ścianę budowli - cokołowe – oddzielające cokó od lica muru - międzykondygnacyjne – dzielące płaszczyznę ściany i  podkreślające poziomy poszczególnych kondygnacji,  - nadokienne, nad otworami okiennymi - podokienne (ciągłe), pod wszystkimi oknami danej kondygnacji - parapetowe, pod otworami okiennymi - nadportalowe, nad otworami drzwiowymi - wewnętrzne, zdobiące ściany, kominki, piece. Attyka –  nadbudowa ścian zewnętrznych powyŜej gzymsu Cokó ł  –  NajniŜszy nadziemny człon budynku, zabezpiecza budynek przed  niszczącym działaniem deszczu, śniegu, oraz uszkodzeniami mechanicznymi Wykusz –  Fragment budynkuwystępujący z lica  ściany zewnętrznej, nadwieszony powyŜej parteru. Ryzalit –  Część budynku, wysunięta ku  przodowi na wysokość wszystkich kondygnacji. Pilaster –  Płaski filar przyścienny, obok znaczenia dekoracyjnego moŜe 

(…)

… jednowarstwowe
b/ ściany dwuwarstwowe
c/ ściany trówarstwowe
d/ ściany wielowarstwowe ze szczeliną powietrzną
NIE (zbyt gruba ściana)
bloczki
ceramika
betonowe
-cegła pełna
pustak np. Max
-bloczki
betonowe
TAK
ceramika
porotyzowana
beton
lekki
-Porotherm
-YTONG
-Ściany dwuwarstwowe
tynk (np. cem-wap. 1,5 cm)
warstwa konstrukcyjna
warstwa termoizolacyjna (styropian, wełna mineralna) – z obliczeń
tynk (np. cienkowarstwowy na siatce)
ceramika
+ ocieplenie
bloczki betonowe
+ ocieplenie
ceramika
porotyzowana
+ ocieplenie
beton
lekki
+ ocieplenie
-Ściany trójwarstwowe
tynk (np. cem.-wap. 1,5 cm)
warstwa konstrukcyjna
warstwa termoizolacyjna (styropian, wełna mineralna) z obliczeń
warstwa osłonowa (np. cegła klinkierowa 12 cm)
1. ceramika
2. ocieplenie
3. w. osłonowa
1.bloczki betonowe
2. ocieplenie
3. w. osłonowa
1. ceramika
porotyzowana
2. ocieplenie
3. w. osłonowa
1. beton lekki
2. ocieplenie
3. w. osłonowa
-Ściany trójwarstwowe z pustką powietrzną
tynk (np. cem.-wap. 1,5 cm)
warstwa konstrukcyjna
warstwa termoizolacyjna (styropian, wełna mineralna) z obliczeń pustka powietrzna ok 3 cm
warstwa osłonowa (np. cegła klinkierowa 12 cm)
1. ceramika
2. ocieplenie
3. w. powietrza
4. w. osłonowa
1.bloczki betonowe
2…
… z elementów gipsowych z
wkładkami ze styropianu
ł
-ściany z betonu komórkowego,
(np. YTONG)
-ściany z betonu lekkiego
(ŜuŜlobeton, keramzytobeton),
(np. ALFA)
-ściany z elementów wapiennopiaskowych (silikatowych)
Ściany z elementów styropianowych
Przykłady ścian jednowarstwowych
ł
Ściany Ŝelbetowe
Monolityczne
Prefabrykowane
Warstwowe
Ściany o szkielecie stalowym
Ściany z drewna
System wieńcowy
ń
Elementy…
….
Zastosowanie:
-ściany konstrukcyjne (nośne), osłonowe, działowe
-słupy (filary, kolumny)
-sklepienia
-fundamenty
-kominy przemysłowe
-ściany oporowe
Podział (ze wzgl. na rodzaj materiału):
- elementy ceramiczne
- elementy silikatowe (wapienno-piaskowe)
- elementy z betonu kruszywowego
- elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego
- elementy z kamienia naturalnego i sztucznego
Zaprawa murarska
mieszanina…

Podział elementów porotyzowanych.
a) bloczek z gładką powierzchnią, b) bloczek z
profilowaną powierzchnią, c) bloczek profilowany z
uchwytem montaŜowym, d) profil typu pióro-wpust.
Połączenie prostopadłych ścian
Ściany z elementów wapienno-piaskowych
inaczej silikaty. DuŜa wytrzymałośc na ściskanie (20 MPa), akumulacja ciepła, odpornośc
na pleśnie, mróz, ogień. Wytwarzane z piasku kwarcowego, wapna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz