Zapora ziemna - strona 5

Budownictwo - wykład 9

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Budownictwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

fundamentowych) i SKARP NASYPÓW (np. zapór ziemnych, wałów przeciwpowodziowych, składowisk odpadów przemysłowych...

Rodzaje maszyn-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 910

zapór ziemnych, - plantowanie dużych powierzchni, - roboty pomocnicze, usuwanie darniny i humusu...

Budowle i roboty ziemne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Bogdan Rogoda
 • Technologia Robót Budowlanych
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1428

zapory ziemne, podbudowa ziemna stadionów. Większość budowli ziemnych w wyszczególnionych rodzajach...

Ekonomika budownictwa cz.2

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Marek Sawicki
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4018

oraz rowów melioracyjnych, wałów przeciwpowodziowych i nasypów zapór ziemnych. Jednostką odniesienia jest 1km...

Geologia - opracowanie na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Geologia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1169

, zapory ziemne Tiksotropia - zmiana właściwości wytrzymałościowych gruntów sypkich pod wpływem drgań...

Metoda elementów skończonych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metoda elemtów skończonych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903

) na przykładzie zapory ziemnej z centralnym rdzeniem 1 y pasek o jednostkowej długości x z Płaski stan napręŜenia...

Roboty ziemne - wykłady

Pobrań: 224
Wyświetleń: 2681

23 strony notatki na temat robót ziemnych. Zagadnienia w niej poruszane, to np: grunty budowlane, roboty ziemne, bilans mas ziemnych, wykonywanie wykopów, wykonywanie nasypów, roboty przygotowawcze, odprowadzanie wód opadowych, itp. II. Roboty ziemne. 1. Klasyfikacja robót ziemnych. Technologia r...