Zanieczyszczenia wody - strona 13

Właściwości organoleptyczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

są zanieczyszczeniem wody podziemnej. głównie ściekami. STAN BEKTERIOLOGICZNY WÓD: pałeczka okrężnicy - Escherichia idi...

Biosfera - Hydrosfera

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Wylesienie Zanieczyszczenie wód Chemizacja rolnictwa Zmiany klimatyczne ubytek warstwy ozonowej - Niszczenie...

Mikroflora wody

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Mikrobiologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1596

bakterii z grupy coli powy ej normy (tab. 2) świadczy o fekalnym zanieczyszczeniu wody, a tym samym o mo...

Tłuszcze właściwe

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

zanieczyszczonych wód skutecznie odcinają dostęp powietrza do wody. W tych warunkach dochodzi do szybkiego...

Zagrożenia wód podziemnych

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 595

poprzez zanieczyszczenie wód): - wprowadzanie substancji: odpady komunalne, przemysłowe, rolnicze...