Zanieczyszczenia wody - strona 12

Ochrona wód - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

lub innych robót mogących zanieczyścić wodę) Teoretyczne bo ani jednego w Polsce Strefa ochronna ujęć wody...

Oznaczanie mętności wody

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2219

powinna być dużo mniejsza niż wody z kranu. Spowodowane to może być zanieczyszczeniem wody destylowanej. To znaczy...

Rafa - pojęcie i uwarunkowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Filip Pniewski
 • Hydrologia i oceanografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

dla przemysłu pamiątkarskiego. Rafy obumierają także z powodu wzrastającego zanieczyszczenia wód - szczególnie...

Funkcja edukacji kulturowej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Agata Balińska
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1043

przez turystykę: - zabór ziemi i wody, - zanieczyszczenie powietrza, - zanieczyszczenie wód (eutrofizacja jezior...

Wody podziemne - znaczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1106

i całkowitemu zanieczyszczeniu wód - ważna rola w biosferze • Geologiczne: - procesy magmowe - przy procesach...

Wykład - wpływ zanieczyszczeń

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jamróz
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

zapotrzebowanie na tlen tzw. BZT5 w temp. 20 C. Jest to jeden z waŜniejszych wskaźników zanieczyszczenia wód...

Ćwiczenia - oznaczanie anionów

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Woźniak
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

uległy zmianom. Wynikało to ze wzrostu zanieczyszczenia wód powierzchniowych słuŜących do zaopatrzenia...