Oznaczanie mętności wody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie mętności wody - strona 1 Oznaczanie mętności wody - strona 2 Oznaczanie mętności wody - strona 3

Fragment notatki:


Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny Transportu Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska. Laboratorium. SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM Oznaczenie mętności wody 1. Wstęp. Mętność wody zgodnie z normą PN:EN ISO 7027;2003 jest to zmniejszenie przezroczystości wody spowodowane nierozpuszczonymi substancjami. Drugim wyjaśnieniem mętności, z punktu widzenia optyki , jest to cecha optyczna (organoleptyczna) wody określająca zdolność do pochłaniania i rozpraszania promieni świetlnych. Wywołana jest najczęściej przez: - cząsteczki koloidalne lub zawiesiny, -cząsteczki ilaste,- substancję organiczną, -krzemionkę, -nierozpuszczone węglany, -wodorotlenki żelaza, -koloidalną siarkę, -plankton , -kwasy humusowe, - emulsje różnego typu, -skupienia bakterii . Ogólny obraz mętności wody daje jej pomiar. Dzięki niemu możemy określić stopień przydatności do celów przemysłowych, gospodarczych a przede wszystkim do picia. Przyrząd do pomiaru mętności wody nosi nazwę-mętnościomierza. Jednostką stosowana do pomiaru mętności wody jest NTU -nefelometryczna jednostka mętności lub FNU - formazynowa jednostka nefelometryczna: 1 NTU=1FNU. W Polsce maksymalne dopuszczane stężenie mętności wody nie może przekroczyć 1 NTU. Do pomiaru mętności wody stosuje się 2 metody. Metoda nefelometryczna, czyli pomiar promieniowania rozproszonego oraz metoda turbidymetryczna, czyli pomiar promieniowania osłabionego. 2. Opis wykonywanego pomiaru Włączamy mętnościomierz przyciskiem ON/OFF; Ustawiamy odpowiedni zakres; nabieramy do kreski czysta fiolkę wodę destylowana do próbki 1 z baniaka w sali 203 oraz wodę z kranu z Sali 203; ustawiamy mętnościomierz w odpowiednim zakresie by móc dokonać pomiaru. Dla obu próbek jest to zakres t2 od 2-20 NTU; dokonujemy 5 pomiarów mętności dla próbki 1-szej(woda destylowana); dokonujemy 5 pomiarów mętności dla próbki 2-ej(woda z kranu); uśredniamy wyniki i analizujemy je; wyciągamy wnioski 3. Pomiary woda destylowana[NTU] : woda z kranu[NTU] : ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz