Sprawozdanie: Oznaczenie mętności metodą nefelometryczną

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 8190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie: Oznaczenie mętności metodą nefelometryczną - strona 1 Sprawozdanie: Oznaczenie mętności metodą nefelometryczną - strona 2

Fragment notatki:

Oznaczanie mętności metodą nefelometryczną WSTĘP Mętność wody jest to zmniejszenie przezroczystości wody spowodowane obecnością substancji nierozpuszczonych. Jest właściwością optyczną polegającą na rozproszeniu i absorbowaniu części widma promieniowania widzialnego przez cząstki stałe obecne w wodzie. Mętność mogą powodować wytrącające się:
związki żelaza, manganu, glinu,
kwasy humusowe,
plankton,
cząstki skał i gleb,
osady denne,
zawiesiny odprowadzane do wód ze ściekami.
Pomiar mętności daje ogólne pojęcie o stopniu zanieczyszczenia wody. Oznaczanie mętności jest jednak niezbędne przy ocenie wody do picia oraz wody do celów gospodarczych czy przemysłowych. Mętność wpływa na wygląd i smak wody. Mętne nie nadają się do picia i celów gospodarczych.
Jednostką stosowaną w oznaczaniu mętności jest NTU (Nephelometric Turbidity Unit-nefelometryczna jednostka mętności). Jednostką równoważną dla NTU jest jednostka FNU (Formazynowa jednostka nefelometryczna). 1NTU=1FNU. W oznaczeniu przeszkadzają: barwa, szybko opadające zawiesiny oraz pęcherzyki powietrza obecne w próbce.
Zgodnie z polskim ustawodawstwem najwyższe dopuszczalne stężenie mętności dla wody zdatnejdopicia wynosi 1 NTU.
METODY OZNACZANIA MĘTNOŚCI:
metoda nefelometryczna- pomiar promieniowania rozproszonego
Polega na pomiarach natężenia promieniowania rozproszonego przez cząstki ośrodka. Pomiar przeprowadzanyjest na zasadzie porównania wielkości z natężeniem promieniowania padającego. Mętnościomierz zawiera źródło światła, fotokomórkę, miernik. Natężenien promieniowania rozproszonego zależy od długości fali promieniowania padającego, kąta pomiaru, kąta rozwartości optycznej wiązki świetlnej i składu ziarnowego cząstek zawieszonych w wodzie.
Nefelometria określa mętność roztworu napodstawie analizy efektu Tyndalla. Zjawisko to zachodzi na wskutek uginania się promieni na cząstkach fazy rozproszonej przy przepuszczaniu przez roztwór koloidalny wiązki światła. Intensywność tego zjawiska jest tym większa im większa jest różnica między współczynnikiem załamania fazy rozproszonej i ośrodka dyspersyjnego.
metoda turbidymetryczna- pomiar promieniowania osłabionego
Polega na pomiarze stosunku natężenia promieniowania padającego do natężenia promienowania, które przeszło przez mętny ośrodek, przy czym to natężenie jest odwrotnie proporcjonalne do ilości zawiesiny. W pomiarach promieniowania osłabionego przechodzącego przez ośrodek, mierzona wartość zależy od kąta rozwartości optycznej wiązki śwetlnej i składu ziarnowego cząstek zawieszonych w wodzie.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz