Funkcja edukacji kulturowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcja edukacji kulturowej - strona 1 Funkcja edukacji kulturowej - strona 2

Fragment notatki:

Funkcja edukacji kulturowej
Co to jest kultura? Kultura oznacza sposób, jakość i poziom życia.
Kultura inspiruje rozwój turystyki, a turystyka wzbogaca, chroni i popularyzuje dobra kulturowe.
Turystyka może być traktowana jako:
- element kultury, - przekaz kulturowy,
- spotkanie kultur,
- czynnik przemian kulturowych
Funkcja edukacji kulturowej jest urzeczywistniona głównie w ramach turystyki:
- wypoczynkowej,
- zdrowotnej,
- pielgrzymkowej,
- krajoznawczej,
- kwalifikowanej.
DYSFUNKCJE : niszczenie pamiątek.
Funkcja kształtowania świadomości ekologicznej :
Znaczenie tej funkcji wynika z:
- dwustronnego powiązania turystyka - środowisko przyrodnicze
- słabego powiązania świadomości ekologicznej i działań ekologicznych (współczynnik korelacji 0,35)
Turystyka - dziedzina gospodarki powszechnie uważana za szczególnie przyjazną środowisku ma do odegrania ważną rolę w aktywnej ochronie środowiska oraz stymulowaniu procesów ekologicznych. (raport Instytutu na Rzecz Ekorozwoju).
Dysfunkcje ekologiczne Szkody w środowisku przyrodniczym spowodowane przez turystykę:
- zabór ziemi i wody,
- zanieczyszczenie powietrza,
- zanieczyszczenie wód (eutrofizacja jezior i rzek),
- degradacja gleb (erozja, osuwanie się zboczy),
- niszczenie przyrody ożywionej,
- ubożenie krajobrazu
Funkcja ekonomiczna Przejawia się poprzez to, iż turysta:
- wpływa na zmiany w przestrzennej strukturze podziału dochodu narodowego (przełamanie bariery popytu wewnętrznego),
- wpływa na powstawanie nowych źródeł dochodów w miejscowościach i regionach turystycznych,
- poprawia efektywność pracy (np. turystyka wypoczynkowa),
- turystyka zagraniczna jest elementem handlu zagranicznego (turystyka przyjazdowa = eksport towarów i usług).
Turystyka to forma konsumpcji P - P - P - P - P
przygotowanie - podróż - pobyt - podróż - podsumowanie
Przygotowanie: - zmiana w strukturze dotychczasowej konsumpcji,
- zapotrzebowanie na nowe dobra i usługi,
- powstawanie instytucji ułatwiających podróżowanie (wzrost zatrudnienia, powstawanie nowych zawodów),
- odciążenie lokalnej bazy turystycznej,
- wzbogacenie lokalnego rynku poprzez przywóz towarów produkowanych poza nim,
- odpływ środków pieniężnych.
2) Podróż: - wzrost zatrudnienia przy budowie infrastruktury transportowej,
- wzrost zatrudnienia przy obsłudze większej liczby podróżnych,


(…)

… pieniężnych,
- aktywizacja zawodowa społeczeństwa (wzrost zatrudnienia, powstawanie nowych zawodów),
- wzrost produkcji na potrzeby turystów,
- wzrost dochodów lokalnej ludności,
- rozwój infrastruktury turystycznej i paraturystycznej (przyciągnięcie inwestorów z zewnątrz).
DYSFUNKCJE ekonomiczne: - obszary uzależnione,
- inflacja
- spekulacje ziemią w regionach turystycznych

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz