Zamiar ewentualny sprawcy - strona 9

Stadia czynu przestępczego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

takich czynno- ści, które według zamiaru sprawcy mają prowadzić wprost do przestępstwa. Różnica tkwi...

Prawo - Konstytucja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1400

powiadamia Sejm o zamiarze przedłożenia umowy Prezydentowi do ratyfikacji. W umowie międzynarodowej państwo...

Prawo karne skarbowe-opracowanie3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1071

nakłania ją do tego - tylko zamiar bezpośredni art. 18 § 2 kk, w kks art. 20 § 2 kks pomocnictwo sprawca...

Prawo karne dla nieletnich

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917

umyślności (zamiar bezpośredni lub ewentualny), a przy pewnych przestępstwach również w postaci nieumyślności...

Skrypty

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Jarosław Majewski
 • Prawo karne
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1960

z reguły określone przeżycie lub zamiar sprawcy, bo mamy tu do czynienie z kategorią przedmiotową...

Rodzaje popełnianych przestępstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1267

przestępstwa umyślnego jest umyślna wina sprawcy (w postaci zamiaru bezpośredniego lub zamiaru ewentualnego...

Instytucje prawa karnego

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Iwona Lamprecht
 • Prawo karne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 7763

. Ponieważ każde przestępstwo jest albo przestępstwem umyślnym, kiedy sprawca ma zamiar popełnienia owego...