prawo - Konstytucja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo - Konstytucja - strona 1

Fragment notatki:

doc zajmuje 55 stron i zawiera zestawy pytań wraz z odpowiedziami z przedmiotu podstawy prawa, prowadzonego przez dr Piotra Wiatrowskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Pytania dotyczą m.in. następujących zagadnień:
pojęcie prawa, prawo a inne systemy normatywne,
podział systemu prawa polskiego na gałęzie,
system źródeł prawa,
konstytucja jako ustawa zasadnicza, ustawa jako źródło prawa, umowa międzynarodowa jako źródło prawa, rozporządzenie jako źródło prawa, uchwała i zarządzenie jako źródło prawa, prawo miejscowe jako źródło prawa, pojęcie, budowa i rodzaje norm prawnych, stosunek prawny i jego elementy, pojęcie i rodzaje praw podmiotowych,
uprawnienie i roszczenie,
pojęcie i rodzaje zdarzeń prawnych, przestrzeganie i stosowanie prawa, etapy stosowania praw, pojęcie i rodzaje domniemań, pojęcie i rodzaje wykładni prawa,
luki w prawie i metody ich wypełniania, kolizja norm w czasie, kolizja norm w przestrzeni, senat - skład, organy, kompetencje, okoliczności wyłączające winę, okoliczności wyłączające bezprawność czynu, stadia dokonywania przestępstw, charakterystyka prawa karnego, pojęcie i rodzaje przestępstw, pojęcie wykroczenia i zasady odpowiedzialności za wykroczenia, kary zasadnicze i dodatkowe za wykroczenia i wiele, wiele innych.

Notatka zawiera podstawowe zagadnienia prawne. Usystematyzuje i pogłębi wiedzę zdobytą na wykładach oraz pozwoli przygotować się odpowiednio na zajęcia i egzamin.

1.    Pojęcie prawaPrawo jest to zespół norm regulujących stosunki społeczne ustanowionych lub uznanych przez państwo i zabezpieczonych aparatem przymusu państwowego.2. Prawo a inne systemy normatywneNormy prawne wydawane są przez poszczególne organy. Normy prawne obowiązują nas wszystkich. Normy poza prawne powstają spontanicznie w społeczności gdy zostaje upowszechniona (zwyczaj).Rodzaje norm poza prawnych:- normy etyczne ( dotyczą zawodu );- normy religijne ( obowiązują wyznawców );- normy moralne ( odróżniają dobro od zła );(np. wyrzuty sumienia);Normy prawne są usankcjonowane przymusem państwowym.3. Podział systemu prawa polskiego na gałęzie- prawo kostytucyjne:Reguluje ustrój państwa, władzę w państwie, prawa i obowiązki obywateli.- prawo administracyjne:Pozwolenia na budowę domu, prowadzenie działalności gospodarczej, dowody i paszporty itd.- prawo finansowe:Reguluje tworzenie i podział budżetu, dochody i wydatki (podatki).- prawo karne:Reguluje procedury przy ściganiu i karaniu przestępców.  - prawo cywilne:Reguluje stosunki o charakterze majątkowym, śwadczenie usług, leasing itd.- prawo rodzinne:Reguluje szwiązki małżeńskie, stosunki między małżonkami, adopcja.  - prawo pracy:Reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem.  - prawo międzynarodowe publiczne:Reguluje stosunki między państwami.- prawo międzynarodowe prywatne:Reguluje i roztrzyga kolizje między różnymi systemami prawa ( mieszne małżeństwa - Polak i Niemka).4. System źródeł prawaŹródłem prawa jest sformalizowany akt władzy państwowej zawierające przepisy prawne. Prawo obowiązuje wówczas gdy jest ono podane na piśmie np: w Dzienniku Ustaw. Źródłami  prawa obowiązującymi w Polsce są:1) konstytucja;2) ustawy;3) ratyfikowane umowy międzynarodowe4) rozporządzenia;5) akty prawa miejscowego;Źródła prawa tworzą hierarchicznie zbudowany system, w którym każde ma swoje miejsce. Źrodło prawa niższego szczebla nie może zawierać przepisów sprzecznych z przepisami wyższej rangi. Warunkiem wejścia w życie ustawy jest jej ogłoszenie (np.: w Dzienniku Usta ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz