Encyklopedia Prawa zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Encyklopedia Prawa zagadnienia - strona 1 Encyklopedia Prawa zagadnienia - strona 2 Encyklopedia Prawa zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:


Encyklopedia Prawa - zagadnienia 1. Pojęcie prawa Prawo jest to zespół norm regulujących stosunki społeczne ustanowionych lub uznanych przez państwo i zabezpieczonych aparatem przymusu państwowego.
2. Prawo a inne systemy normatywne Normy prawne wydawane są przez poszczególne organy. Normy prawne obowiązują nas wszystkich. Normy poza prawne powstają spontanicznie w społeczności gdy zostaje upowszechniona (zwyczaj).
Rodzaje norm poza prawnych:
- normy etyczne ( dotyczą zawodu );
- normy religijne ( obowiązują wyznawców );
- normy moralne ( odróżniają dobro od zła );(np. wyrzuty sumienia);
Normy prawne są usankcjonowane przymusem państwowym.
3. Podział systemu prawa polskiego na gałęzie - prawo konstytucyjne: Reguluje ustrój państwa, władzę w państwie, prawa i obowiązki obywateli.   - prawo administracyjne: Pozwolenia na budowę domu, prowadzenie działalności gospodarczej, dowody i paszporty itd.
- prawo finansowe: Reguluje tworzenie i podział budżetu, dochody i wydatki (podatki).
- prawo karne: Reguluje procedury przy ściganiu i karaniu przestępców.
  - prawo cywilne: Reguluje stosunki o charakterze majątkowym, świadczenie usług, leasing itd.
  - prawo rodzinne: Reguluje związki małżeńskie, stosunki między małżonkami, adopcja.
  - prawo pracy: Reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem.
  - prawo międzynarodowe publiczne: Reguluje stosunki między państwami.
  - prawo międzynarodowe prywatne: Reguluje i rozstrzyga kolizje między różnymi systemami prawa ( mieszne małżeństwa - Polak i Niemka).
4. System źródeł prawa Źródłem prawa jest sformalizowany akt władzy państwowej zawierające przepisy prawne. Prawo obowiązuje wówczas gdy jest ono podane na piśmie np: w Dzienniku Ustaw. Źródłami prawa obowiązującymi w Polsce są:
1) konstytucja;
2) ustawy;
3) ratyfikowane umowy międzynarodowe
4) rozporządzenia;
5) akty prawa miejscowego;
Źródła prawa tworzą hierarchicznie zbudowany system, w którym każde ma swoje miejsce. Źródło prawa niższego szczebla nie może zawierać przepisów sprzecznych z przepisami wyższej rangi. Warunkiem wejścia w życie ustawy jest jej ogłoszenie (np.: w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim).
5. Konstytucja jako ustawa zasadnicza Konstytucja jest to ustawa zasadnicza wyposażona w najwyższą moc prawną. Konst ytucja określa podstawowe zasady ustroju politycznego państwa. Unormowany jest w niej zarys struktur organów państwowych i sposób ich powoływania, kompetencje tych organów i wreszcie prawa i obowiązki obywateli.

(…)

… zawieszenie wykonania kary
Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary:
a) pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat;
b) ograniczenia wolności;
c) grzywny orzeczonej jako kara samoistna;
Decydując się na warunkowe zawieszenie wykonania kary sąd bierze pod uwagę przed wszystkim postawę sprawcy i jego własności i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa…
… przez przedsiębiorstwa państwowe i inne tzw. jednostki gospodarki uspołecznionej, a później również spółki i inne podmioty gospodarcze. Radca prawny jest często zatrudniony na stałe w jednostce gospodarczej i spełnienia wobec niej, ogólnie rzecz biorąc, tę samą funkcję, co adwokat wobec indywidualnego klienta. Zakres zadań radcy prawnego jest jednak odmienny, skupia się on na sprawach cywilnych, nie prowadzi spraw…
… i winę nieumyślną. Zamiar bezpośredni zachodzi wtedy, gdy sprawca chce popełnić czyn zabroniony. Ta forma winy występuje najczęściej. Charakteryzuje się świadomym dążeniem sprawcy do popełnienia przestępstwa. Wina złodzieja, który włamawszy się do sklepu kradnie z niego towary, to właśnie zamiar bezpośredni. Zamiar ewentualny ma miejsce wówczas, gdy sprawca przewiduje możliwość popełnienia przestępstwa i godzi się na to. W przypadku zamiaru ewentualnego sprawca nie dąży do przestępstwa, lecz do innego celu, legalnego lub nielegalnego - jednakże zdaje sobie sprawę, że osiągnięcie tego celu jest niemożliwe bez popełnienia przestępstwa i z góry na to przestępstwo się zgadza. Formę zamiaru ewentualnego ma wina sprawców rozboju, którzy pozbawioną ubrania ofiarę pozostawiają na mrozie. Nie zamierzali…
… lub grzywna powyżej 30 stawek dziennych. 2) Z uwagi na skutek, przestępstwa dzielą się na materialne i formalne lub inaczej na skutkowe i bezskutkowe. Przestępstwo materialne to takie, na które składa się: a) działanie sprawcy, b) skutek tego działania. Przestępstwa materialne stanowią zdecydowaną większość. Należy do nich kradzież, rozbój, zabójstwo, uszkodzenia ciała i in. Natomiast przestępstwo formalne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz