Stadia czynu przestępczego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stadia czynu przestępczego - strona 1 Stadia czynu przestępczego - strona 2

Fragment notatki:

STADIA CZYNU PRZESTĘPNEGO
Działanie sprawcy, który popełnia przestępstwo umyślnie, dzieli się na kilka kolejnych etapów, a mianowicie:
zamiar,
czynności przygotowawcze,
usiłowanie lub dokonanie.
Sam zamiar, nawet najbardziej stanowczy i całkowicie skonkretyzowany, nie jest karalny.
Przez czynności przygotowawcze należy rozumieć wszystkie czynno- ści sprawcy, mające na celu przygotowanie gruntu pod przyszłe przestępstwo: nabycie lub przygotowanie odpowiednich środków, zebranie informacji, spo- rządzenie planu działania, wejście w porozumienie z innymi ludźmi itp.
Czynności przygotowawcze nie są karalne, z wyjątkiem niektórych, wyraź- nie wymienionych przez przepisy. Do tych nielicznych karalnych należą np. przygotowanie do fałszowania pieniędzy lub papierów wartościowych, a także przygotowanie do najpoważniejszych przestępstw przeciwko interesom państ- wa (zdrada ojczyzny, szpiegostwo, gwałtowny zamach).
Ostatnią fazą działalności przestępcy jest usiłowanie albo dokonanie. Obie te formy nie mogą wystąpić, gdyż jedna wyklucza drugą.
Usiłowanie polega na tym, że sprawca podejmuje działanie zmierzające bezpośrednio do zamierzonego celu, ale celu tego nie osiąga.
Brak rezultatu stanowi istotę usiłowania. Obojętna jest przyczyna, dla której przestępne działanie nie zostało uwieńczone powodzeniem. Usiłowania dopuszcza się sprawca, który strzela do człowieka, ale nie trafia, w trakcie włamywania się zostaje ujęty, za pomocą zwykłego wytrycha stara się otworzyć zamek skarbca bankowego itd. Przyczyny niepowodzenia sprawcy mogą być więc zarówno obiektywnie, jak i wynikać z nieudolności sprawcy lub braku kwalifikacji.
Odróżnić należy usiłowanie udolne i usiłowanie nieudolne. Usiłowa- nie udolne ma miejsce wtedy, gdy osiągnięcie zamierzonego celu było możliwe, lecz sprawcy stanęło coś na przeszkodzie, np. z okradanego sklepu wypłoszył
go przechodzący policjant. Z usiłowaniem nieudolnym mamy natomiast do czynienia, jeżeli w okolicznościach, w jakich działał sprawca, osiągnięcie zamierzonego celu nie było w ogóle możliwe. Usiłowaniem nieudolnym będzie np. włamanie się do cudzego domu z zamiarem kradzieży, jeżeli dom jest pusty, lub oddanie strzału do leżącej na łóżku osoby z zamiarem pozbawienia jej życia, jeżeli ofiara już uprzednio zmarła na atak serca.
Usiłowanie jest karalne. Sąd wymierza karę za usiłowanie według tych samych zasad, co za dokonanie przestępstwa. Sprawca nie ponosi odpowie- dzialności za usiłowanie, jeśli dobrowolnie odstąpił od czynu lub zapobiegł skutkowi przestępnemu. Wobec sprawcy, który starał się zapobiec skutkowi przestępnemu sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
Dokonanie ma miejsce wtedy, gdy działanie sprawcy, zmierzające bezpo- ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz