Zamiar ewentualny sprawcy - strona 32

Rynek ubezpieczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grzegorz Strupczewski
 • Ubezpieczenia majątkowe
Pobrań: 2114
Wyświetleń: 3563

) Gdy sprawca jest nieznany. Dotyczy to jednak tylko szkód osobowych. np. rolnik przejechał kogoś traktorem...

Prawo cywilne - umowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab Adam Zieliński
 • Prawo cywilne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1785

nadzieją na ich realizację. Działający umyślnie sprawca odpowiada nie tylko za skutki objęte swoim zamiarem...

Amnestia-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj...

Postępowanie karne- test 5

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 644

na terenie RP b: można dokonać, gdy złapano na gorącym uczynku, mimo, że tożsamość sprawcy znamy c...

Fakty prawne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1085

zmierzające do wywołania skutków prawnych mocą oświadczeń woli (uzewnętrzniona postać zamiaru) - orzeczenie...