Zamiar ewentualny sprawcy - strona 33

Zdarzenia prawne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Elementy stosunku cywilnoprawnego - omówienie.
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1099

już obowiązku obligacyjnego. Przy „culpa” sprawca ani nie znał skutków ani ich nie przewidział chociaż znać...

Analogia w prawie karnym

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

kradzieży z włamaniem- to każde zachowanie, które umacnia zamiar powzięty przez sprawcę sensu stricto. b...

Definicja posiadania i dzierżenia.

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1694

nad rzeczą z zamiarem zachowania jej dla siebie. Prawnicy okresu klasycznego traktowali posiadanie wyłącznie...

Posiadanie i dzierżenie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1260

nad rzeczą z zamiarem zachowania jej dla siebie. Prawnicy okresu klasycznego traktowali posiadanie wyłącznie...

Historia prawa karnego-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adam Redzik
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 420

zewnętrzny a zamiar, a zakres odpowiedzialności zależny od stopnia złego zamiaru i świadomości sprawcy...

Prawo Karne - wykłady

 • Prawo karne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2408

czy zostało popełnione przestępstwo, kto je popełnił i do osądzenia sprawcy. Prawo karne procesowe określa...