Zamiar ewentualny sprawcy - strona 2

Przestępstwa umyślne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218

”. Definicja zamiaru ewentualnego brzmi: „sprawca (...) przewidując możliwość jego popełnienia na to się godzi...

Zamiar popełnienia przestępstwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

zakwestionowana i odrzucona przez radzieckiego prawa karnego. Koncepcja karania ze ewentualny zamiar, legła...

Zabójstwo - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Skarbek
 • Prawo karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 539

oraz to, czy sprawca obejmowal taki skutek swym zamiarem (bezpośrednim lub ewentualnym, patrz wyżej). Nie jest istotny...

Zawinienie - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1393

. niektóre formy psychopatii) Umyślność (art. 9 KK) Czyn popełniony umyślnie (§1) – sprawca ma zamiar...

Usiłowanie popełnienia przestępstwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

działając z zamiarem ewentualnym zabójstwa, choć przestępstwo nie zostało dokonane i wyznaczył sprawcy karę...

Wina-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

okoliczności wyłączające winę. Art. 9. § 1. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar...