Zalew Szczeciński - strona 3

Stosunki wodne Europy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

— laguny, a na pd. brzegach M.Bałtyckiego — słonawe zalewy (Szczeciński, Wiślany, Kuroński) i słodkowodne...

Hydrosfera

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Wiecha
 • Turystyczne walory wód
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3332

- zlewnia Zalewu Szczecińskiego - dorzecza rzek przymorza - zlewnia zalewu Wiślanego - Dorzecze Niemna...

Ochrona przed powodzią

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

do Zalewu Szczecińskiego; 3) obszary dorzeczy: a) Dniestru, b) Dunaju, c) Jarft, d) Łaby, e) Niemna, f...

Właściwości wody

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

słonawowodnych. To północne krańce Zatoki Botnickiej, wschodnia część Zatoki Fińskiej, Zalew Szczeciński RUCH...

Terytorium państwa i jego ochrona

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770

historycznych przy większej rozwartości) Polska- cz. Zatoki Nowowarpieńskiej Zalewu Szczecińskiego, cz. Zatoki...

Ochrona przyrody

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Anna Miechówka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2324

przymorskie, laguny(Zalew Szczeciński i Wiślany) -śródlądowe łąki, pastwiska i szuwary(Kujawy w dolinie rzeki...

Terytorium państwa - geografia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

zalicza: Część Zatoki Nawowarpińskiej Zalewu Szczecińskiego, zamkniętej linią łamaną łączącą ujście rzeki...

Charakterystyka portów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2044

nie może być wyższe niż 9,15 m. Poza tym „niekiedy, w warunkach bardzo złej pogody, nawigacja przez Zalew Szczeciński...