Zakład poprawczy - strona 7

Materialne prawo karne i wykroczeń - wykłady

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr Renata Pawlik
 • Materialne prawo karne i wykroczeń
Pobrań: 700
Wyświetleń: 5117

-sposób realizacji- ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich -zakład poprawczy -art. 6 środek odwoławczy Funkcje...

Relacje między kuratorem a nieletnim

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady karne dla młodocianych. Zakłady te są profilowane...

Pedagogika specjalna część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Zofia Palak
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 665
Wyświetleń: 4333

, kulturotechnikę , naukę szkolną , oraz pracę w warunkach izolacji ( zakłady karne , zakłady poprawcze , schroniska...

Instytucje prawa karnego

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Iwona Lamprecht
 • Prawo karne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 7763

jako przestępstwo, a w chwili orzekania ukończył 18 lat, zachodzą podstawy do umieszczenia go w zakładzie poprawczym...

Socjologia - Stosunki społeczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106

do której należy jednostka. Sama resocjalizacja może odbywać się na terenie więzienia, w zakładach poprawczych...

Kultura i jej rola w życiu społecznym

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3871

, które w ten sposób pragną zachować swą odrębność. Niekiedy, jak np. w więzieniu czy zakładzie poprawczym, subkultura stanowi...

Początki kinematografii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Karolina Kosińska
 • Film Europejski
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1365

język, zwykli ludzie, chłopak który za kradzież trafił do zakładu poprawczego okazuje się mieć wieli...