Zadrzewienie - strona 6

Ustawy i rozporządzenia-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

i gruntów pod rowami, grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane...

Podział nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1022

jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości...

Składnia - notatki z ćwiczeń

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Dionizy Bronk
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2086

, którego niecierpliwie wszyscy oczekiwali. - zdanie rozwijające Wspięliśmy się na zadrzewione wzgórze...

Parki krajobrazowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

%) zajmują lasy i grunty zadrzewione. Udział gruntów rolnych wynosi 35%, a wody zajmują 4% powierzchni...

Pomoc naukowa - bankowość

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione...

Billboard - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krystyna Gutowska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1260

budowlanych, •w parkach, zadrzewionych skwerach, cmentarzach i na innych terenach zieleni miejskiej...