Zadrzewienie - strona 5

Podatek rolny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 742

zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności...

Tunele - podstawa prawna.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

) skarpę nasypu lub ścianę usytuowaną naprzeciw wejść, 2) zadrzewienie lub zakrzewienie wokół wejść, 3...

Klasyfikacja terenów w zieleni

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr inż. Halina Oleksyn
 • Kształtowanie terenów zielonych
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2219

krajobrazu wiejskiego - obszar zabudowy i zieleni wsi - obszar upraw rolnych: zadrzewienia śródpolne, pasy...

Założenia miasta park i ogrody

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Artur Kwaśniewski
 • Historia założeń ogrodowych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092

, masowa rozrywka miejska z rozwojem kultury - kompozycja układ barokowy, gęsto zadrzewione fragmenty...

Roznorodnosc biologiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. inż. Tadeusz Trzmiel
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

. Dla tej pierwszej szczególnie duże znaczenie mają zadrzewienia śródpolne, zagajniki, kępy krzaków, stare...

Bystrzyca Kłodzka - analiza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Adam Wcisło
 • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

grądowe, które obecnie przekształcono w łąki, pola i parki zaś lasy mieszane tworzą zadrzewienie...

Zwierzęta w mieście

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michno
 • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1365

nawożenia gleb; założenie szkółek drzew owocowych w celu zadrzewienia; rozpoczęcieprodukcji węgla drzewnego...