Zabór rosyjski lata - strona 24

Gryegiry XII i ultramontanizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

5. Pontyfikat Leona XIII i Pius X . Leon XIII, uczony, polityk i społecznik. panował w latach 1878...

Koncepcje dróg do niepodległości

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

. Jednak nieprzestrzeganie konstytucji doprowadza do konfliktu z carem w latach 20. K. Drucki - Lubecki - polityka etatyzmu...

Historia gospodarcza - wykład 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1260

w ratach przez 3 kolejne lata, jednym z elementów tego programu było podwyższenie kar za nieterminowe...

Prawo i Sąd pod zaborami - Sąd i proces

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

znów zaostrzeniu. Procedury Austriackie - uległy modernizacji w latach 1873(karna) i 1895(cywilna). Proces karny...

Najnowsza historia polityczna

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2275

ryskiego, paktu Brianda-Kelloga i protokołu Litwinowa. Pakt ten miał obowiązywać przez trzy lata...

Populizm i jego nurty- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1988

osiągnął duże znaczenie w latach 30 i 40 XX w. 6. Populizm Europejski we Francji (Pierre Poujade, Jacques...

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mariusz Maszkiewicz
 • Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 651

dynamiczne. Moskwa przez długie lata traktowała integrację-projekt Europy Zachodniej za projekt amerykański...