Wywiad swobodny a wywiad kwestionariuszowy - strona 2

Badania motywacyjne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1295

badan motywacyjnych: Wywiad pogłębiony Zogniskowany wywiad grupowy Test uzupełniania zdań Test...

Socjologia-proces badawczy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Hubert Kryczka
 • Socjologia administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 952

można kilka typów wywiadów: wywiad swobodny focus wywiad biograficzny, wywiad kwestionariuszowy wywiad telefoniczny...

Obserwacje i wywiad-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Tomasz Ferenc
 • Metody badań medioznawczych
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1407

: I. stopień standaryzacji wywiad swobodny mało ukierunkowany- pytania są ogólne, otwarte, badacz ma tylko plan...

Badania pierwotne

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1288

jest kwestionariusz zbudowany zarówno z pytań zamkniętych jak i otwartych Wywiad swobodny, w którym wykorzystuje...

Metody zbierania danych- wywiad

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3731

Wywiad Wywiad - to kierowana przez badacza rozmowa z osobą lub osobami badanymi 2 kryteria...

Konspekt - Pomiary pierwotne i wtórne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Andrzej Marek Bajdak
 • Badania marketingowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1792

, czyli swobodne, oraz wywiady standaryzowane, zwane także wywiadami kwestionariuszowymi. Standaryzacja wywiadu...

Wywiady bezpośrednie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1197

, czyli swobodne standaryzowane - zwane także wywiadami kwestionariuszowymi Im większy stopień standaryzacji...

Wykład - definicja wywiadu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Andrzej Marek Bajdak
 • Badania marketingowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1554

ilościowa: wywiad bezpośredni ( osobisty, indywidualny, kwestionariuszowy, face to face) wywiad bezpośredni...