Wysoki komisarz - strona 8

ONZ - informacje podstawowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1211

. Mimo tego wiele jest jeszcze do zrobienia. W celu wzmocnienia działań NZ w poszczególnych krajach i regionach świata Wysoki Komisarz ds...

Organizacja Narodów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1148

. Mimo tego wiele jest jeszcze do zrobienia. W celu wzmocnienia działań NZ w poszczególnych krajach i regionach świata Wysoki Komisarz ds...

Ubóstwo- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1435

Arbour, Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Człowieka w swojej wypowiedzi z 10.12.2006r. „Ubóstwo jest często...

Ściąga z geografi gospodarczej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wojciech Portalski
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1134

Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodzców (UNHCR), - Program Narodów Zjednoczonych...

Zimna Wojna

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 10157

z intencjami amery­kańskimi -potencjalu wojskowego RFN. Chociaż początkowo amerykański wysoki komisarz w RFN...

Międzynarodowe Stosunki Polityczne - konwersatorium

 • dr Aleksander Głogowski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826

KONWERSATORIUM MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE Konwersatorium 1 - System bezpieczeństwa międzynarodowego ONZ System ten zrodził się w warunkach II wojny światowej i w doświadczeniach Ligi Narodów; jest rezultatem pokojowego współistnienia - termin zrodzony w ZSRR (Lenin, Cziczerin na konferencj...