Wysoki komisarz - strona 7

Rada Praw Człowieka - informacje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 952

, ale otrzymają personelu i wsparcia logistycznego z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw...

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mariusz Maszkiewicz
 • Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1225

rażenia, kwestie praw człowieka. Dziś trzonem unijnej dyplomacji jest ustanowienie wysokiego komisarza ds...

Europejski System Praw Człowieka - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • Europejski System Praw Człowieka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3794

niedyskryminacji, ochrony mniejszości, a w 1994 r powołano Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw...

Skrypt - Prawo

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1701

, które korzystają z ochrony lub pomocy organów lub agend NZ innych niż Wysoki Komisarz NZ ds. Uchodźców (António...

Referat - Rozpad Jugosławii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2415

został Wysoki Komisarz ONZ High Representative, mianowany przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Rola ONZ w wojnie...

Prawo międzynarodowe - Shaw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1134

między wysokich komisarzy, niepodległość 30.07.1980 jako państwo Vanuatu, system odmienny od metropolii, wspólne...

Praca domowa o organizacjach - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

ułatwić współdziałanie Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka ze Stałymi Koordynatorami NZ...