Podmioty prawa międzynarodowego publicznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2492
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty prawa międzynarodowego publicznego - strona 1 Podmioty prawa międzynarodowego publicznego - strona 2 Podmioty prawa międzynarodowego publicznego - strona 3

Fragment notatki:

Podmioty prawa międzynarodowego publicznego. Pojęcie i podział podmiotów prawa międzynarodowego Podmiot prawa międzynarodowego - ten kto posiada prawa i obowiązki wynikające bezpośrednio z prawa międzynarodowego . Podział wg Berezowskiego: Zorganizowane terytorialne, suwerenne (państwa) niesuwerenne - trwałe, - nietrwałe bezterytorialne (organizacje międzynarodowe) nie zorganizowane (jednostki) Podmiotowość pierwotna - posiada państwo i powstaje w konsekwencji jego utworzenia, jest następstwem suwerenności, jest niezależna od czyjejkolwiek woli. Podmiotowość wtórna - np. organizacje międzynarodowe, jest nadana stworzona przez państwa, posiada ją w tym zakresie w jakim w jakim została im przez państwa nadana. Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego - atrybuty i prawa zasadnicze państw. Państwo - suwerenna organizacja terytorialna . Trzy elementy państwa: określone terytorium, ludność zamieszkująca to terytorium, oraz władza która ma charakter władzy najwyższej, to jest suwerennej. Suwerenność państwowa - niezależność władzy państwowej od jakiejkolwiek innej władzy. Jej granicą jest poszanowanie suwerenności innych państw a w szczególności zobowiązań międzynarodowych przyjętych przez dane państwo. Prawa zasadnicze państw - prawa które przysługują każdemu państwu od czasu jego powstania przez cały czas jego istnienia . Wykształciły się one na drodze zwyczajowej i określają sytuację każdego państwa w społeczności międzynarodowej. prawo do istnienia, prawo do niezawisłości, prawo do równości, prawo do obrotu, prawo do czci Prawa nabyte - wynikają z umów międzynarodowych. Powstanie i upadek państwa w świetle prawa międzynarodowego. Sposoby powstania państwa: oderwanie się części terytorium państwa i utworzenie nowego niezależnego państwa, rozpadnięcie się państwa na kilka innych państw, połączenie się kilku państw i utworzenie nowego państwa, utworzenie nowego państwa na terytorium nie podlegającym suwerenności żadnego państwa. Sposoby upadku państwa: inkorporacja, włączenie jednego państwa do innego lub innych, aneksja i rozbiory rozpadnięcie się na kilka części składowych połączenie się kilku państw i utworzenie nowego państwa. Zagadnienie ciągłości i sukcesji państw. Sukcesja w stosunku do umów międzynarodowych:

(…)

… który spełniałby rolę konstytucji, jest to swoista organizacja międzynarodowa w skład której wchodzą kolonie lub dominia które kiedyś należały do imperium brytyjskiego. Poczynając od XIX w. imperium brytyjskiena skutek sił odśrodkowych i ruchów narodowowyzwoleńczych zaczęło się rozpadać. Szereg terytoriów uzyskało status dominiów - Kanada 1867, Związek Australijski 1901, Nowa Zelandia i Nowa Funlandia w 1907…
…,
każde państwo korzysta z praw związanych z pełną suwerennością
każde państwo ma obowiązek szanowania osobowości innych państw,
integralność terytorialna i niepodległość polityczna państwa są nienaruszalne,
każde państwo ma prawo swobodnie wybrać i rozwijać swój system polityczny, społeczny, gospodarczy i kulturalny,
każde państwo ma obowiązek wypełniać całkowicie i w dobrej wierze swoje zobowiązania…
… należące do kompetencji własnej innych państw
Interwencja:
zbrojna,
gospodarcza,
dyplomatyczna,
jawna
zamaskowana
pośrednia
Zasada równości państw.
Suwerenna równość:
państwa prawnie są równe,
każde państwo korzysta z prawa pełnej suwerenności,
osobowość państwa, jak również jego integralność terytorialna i niezależność polityczna muszą być szanowane.
Znaczy to że niezależnie od liczby ludności, wielkości…

nie może zaciągać żadnych zobowiązań mogących uwikłać je w wojnę musi powstrzymywać się od udziału w blokach politycznych,
jest uprawnione do obrony swego terytorium
Ad 5 Watykan - Stolica Apostolska.
Po likwidacji Państwa Kościelnego w 1870 r. przez włączenie do Włoch zdolność do czynności prawnych w sferze międzynarodowej Stolicy Apostolskiej nie uległa zmianie. Zachowała bierne prawo legacji oraz zdolność…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz