Organizacja i zarządzanie - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i zarządzanie - pytania i odpowiedzi - strona 1 Organizacja i zarządzanie - pytania i odpowiedzi - strona 2 Organizacja i zarządzanie - pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:


1.jaki % kapitału w walucie własnej musi wnieść żeby wejść do Bś - chyba 9% i 2.reprezentant onz na zewnątrz - sekretarz generalny 
wszystko bylo tylko z notatek no i dla kazdej grupy miala inny test 
a z tych testowych to np czy SDR czy ma coś tam w kruszcach i to byla napewno odpowiedz NIE 
czy kazda organizacja jest oganizacja prawna? 
czy panstwa przez ktore nie przeplywa ren moga nalezec do tej org do spraw Renu? Tak
NZ tworzą organizacje pozarządowe 
nie
cos o prawie czlowieka
1. czy każda organizacja jest podmiotem prawa międzynarodowego? w tym napewno było NIE 
2.czy organizacje o charakterze koordynacyjnym charakteryzują się wysokim stopniem władzy? 
nie
3.czy statut zawsze wchodzi w życie po spełnieniu warunku jakościowego? 
nie
4.czy członkowie pierwotni organizacji mają inny zakres praw  niż członkowie nabyci? 
nie
5.czy poprzez realizacje funkcji regulacyjnych organizacja może stanowić normy prawa? 
tak
6. czy członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ mogą być tylko bogate państwa? 
nie
7. czy członkowstwo w MFW uwarunkowane jest członkowstwem w Banku Światowym? 
nie 8.co ś takiego czy pula walut jest taka sama dla każdego państwa 
tak
9. czy członkowstwo w organizacji może być uwarunkowane? 
tak
10. czy działanie prokuratora MTK może być uwarunkowane 
nie?
11.czy metoda działania OECD opiera się na zasadzie "nacisku równych sobie"? 
tak
12.czy funkcjonariusz międzynarodowy odpowiada tylko przed państwem z którego pochodzi? 
nie
13.  Czy w komitetach OECD mogą uczestniczyć państwa które nie są członkami organizacji 
nie
14. ile procent kapitału wpłacanego przez państwo do Banku Światowego stanowi kapitał wpłacany w walucie własnej - trzeba było wpisać 9% 
15. było pytanie o organ przedstawicielski,  chodzi tu o to że KAŻDE państwo ma swojego przedstawiciela, więc jest tylu członków ile państw a w pytaniu było coś przeciwnego 
16. czy sdry sa wymienialne na kruszce 
nie
17. Czy kazda organizacja ma osobowosc prawna 
nie
18 Czy państwo moze byc organizacja pozarządowa 
nie
19 jaki organ powołał NZ 
Konferencja Narodów Zjednoczonych San Francisco 1945
20 czy Kazdy członek ONZ ma jeden głos 
tak
21. czy czlonkowie onz niestali maja prawo glosu? 
nie ma niestałych członków ONZ, w RB każdy ma 1 głos


(…)

… władzy
koordynacyjne - niski stopień władzy
integracyjne(ponadnarodowe) - decyzje przez nie podjęte są wiąrzące dla państwa UE, EURATOM
OM wg kryterium opisowego
polityczne (Rada Europy, Unia Zachodnioeuropejska)
militarne (NATO, SEATO)
techniczne (Międzynarodowy Związek Pocztowy)
kulturowe (UNESCO)
socjalne i humanitarne (MCK, WHO, UNICEF)
finansowe (IMF, WB, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie)
gospodarcze (UE, WTO)
Organizacja Międzyrządowa
proces współpracy suwerennych państw
stała podstawa - umowa założycielska
względnie stały skład członkowski
stałe organy o określonych umową kopmetencjach
nie jest państwem, nie stoi ponad nim i nie ma takich samych praw, i nie tworzy praw w takim samym zakresie
Zdolność Organizacji Międzyrządowej…
….
Międzynarodowa Agencja ds. Dysput Inwestycyjnych - rozwiązuje spory drogą arbitrażu
Rada gubernatorów jak w MFW
Rada Dyrektorów Wykonawczych jak w MFW tylko 5 mianowanych 19 z głosowania pod nimi departamanety funkcjonalne (np departament rolnictwa) i operacyjne (regionalne)
OECD
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
powołana na mocy konwencji paryskiej z 1960
siedziba - Paryż
sukcesorka Organizacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz