Wyrób medyczny - strona 2

Eksperymenty medyczne - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Zygfryd Spławski
 • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 966

, koordynatorzy - przemysł, administracja państwowa (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych...

Certyfikacja wyrobów -opis

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Małgorzata Wiśniewska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

urządzenia końcowe i urządzenia radiowe 1999/5/EC 20 Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro 98/79/EC 21...

Demokracja bezpośrednia - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1043

Przepisy wprowadzające ustawę - o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów Medycznych Produktów...

Prawo własności intelektualnej

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2009

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych1) (tekst jednolity) Rozdział 1  Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartośc...

Źródła prawa prac

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Herbert Maciaszczyk
 • Prawo urzędnicze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1106

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 8) Biurze Nasiennictwa Leśnego, wobec...