Wydruk - strona 27

Materiały na kolokwium

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1575

jest niezbędne dla „czystości” wydruku. Model barwy CMYK. Kolor przedmiotu jest kolorem części światła odbitego...

Wartościowanie pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1148

wydruk Ad. 6. Przechodzenie z wyników wartościowania na płace: Polega na zaprojektowaniu siatki taryfowej...

Wartościowanie pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1827

wydruk Ad. 6. Przechodzenie z wyników wartościowania na płace: Polega na zaprojektowaniu siatki taryfowej...

Kontrola w organizacji.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

korygujące oparte są na informacjach uzyskanych ze sprawozdań wydruków komputerowych czy innych źródeł...

Kody kreskowe - Specyfikacja Kodu 128

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

o szerokości 150mm (jeżeli wymagany jest wydruk etykiet logistycznych o szerokości 148mm), bezpośrednio...

Audyt energetyczny - przykład projektu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1449

Projekt  „Edukacja na rzecz ochrony  ś rodowiska”  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  programu  PL2003/004- 379.01.01.03  Phare  2003  „Organizacje  pozarządowe  na  rzecz  zrównowaŜonego  rozwoju”,  komponent  3:  „Wsparcie  finansowe  dla  tworzenia  funkcji  kontroln...

Podstawowe założenia koncepcyjne TBD

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Olgierd Barszcz
 • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1246

wysokiej jakości wydruków ploterowych w niewielkich ilościach egzemplarzy na zamówienie. Mapa...