Audyt energetyczny - przykład projektu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Audyt energetyczny - przykład projektu  - strona 1 Audyt energetyczny - przykład projektu  - strona 2 Audyt energetyczny - przykład projektu  - strona 3

Fragment notatki:


Projekt  „Edukacja na rzecz ochrony  ś rodowiska”  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  programu  PL2003/004- 379.01.01.03  Phare  2003  „Organizacje  pozarządowe  na  rzecz  zrównowaŜonego  rozwoju”,  komponent  3:  „Wsparcie  finansowe  dla  tworzenia  funkcji  kontrolnych  i  rozbudzania  ś wiadomości  w  obszarze  zrównowaŜonego  rozwoju    i    ochrony  środowiska”  oraz  środków  budŜetowych.                                „Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy Unii Europejskiej. Za  treść tego dokumentu odpowiada Fundacja Kaliski Inkubator  Przedsiębiorczości, poglądy w nim wyraŜone nie odzwierciedlają w Ŝadnym  razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.                              Audyt energetyczny  budynku  0 ulica :  Nr : kod :  powiat :  22 @ @ Nr opracowania : województwo :       wielkopolskie argenty ń ski Adres budynku : Imię i nazwisko : Tytuł zawodowy : CE/07/2006 mgr in .Andrzej Cempel mgr in . budownictwa Upr nr BN 10.9.24/83 Wykonawca audytu : Mundialowo Brazylijska 100 63-400 miejscowość : Audyt energetyczny budynku dla przedsi ę wzi ę cia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18 grudnia1998 r. znowelizowanej dnia 21 czerwca 2001 r. Zespół Szkół Zawodowych 2 2. ul. ul. kod kod 40 9 59 25 11 59 220 14 1. str. 1 2. str. 3 3. str. 5 4. str. 6 5. str. 9 6. str. 10 7. str. 11 8. str. 22 9. str. 26 10. @ Andrzej Cempel - Projekty, Kosztorysy    Adres  budynku 63-400 Ostrów Wlkp. Tel/Fax  +48 (62) 737 84 00 Brazylijska  100 Właściciel lub  zarządca       (nazwa  lub imię i nazwisko,  adres) Dane firmy wykonuj ą cej audyt : Audyt energetyczny budynku :  Mundialowo, ul. Brazylijska 100 251022955 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Powstania Styczniowego 4    1. 2. 3. Nazwa Nr REGON Adres 1.2 Al. Powstańców Wlkp. 16 63-400  Mundialowo powiat : województwo: argentyński wielkopolskie 1. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku 1.1 Dane identyfikacyjne budynku : 1.3 1. Rodzaj budynku Rok ukończenia budowy oświatowy 3. Miasto Mundialowo 4. 1968 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Powstania Styczniowego 4    1. Imię i nazwisko mgr in . Andrzej Cempel   2. 4. Posiadane kwalifikacje 3. Adres Dane audytora koordynuj ą cego wykonanie audytu : Mgr in ynier budownictwa, upr. BN 10.9/24/83, kurs na audytora energetycznego NAPE -W-wa nr 101,    ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz